Koja

Netekti jos kojos – neteksite gero draugo.
Tvirtos, sveikos kojos – džiaugsmas ir laimė.
Jeigu sapne mergina žavisi savo kojomis, vadinasi, dėl savo tuštybės ji atstums gerą žmogų.
Sapnuoti, kad kojos gražios ir grakščios – laiminga ateitis ir ištikimi draugai.
Žavitės grakščiomis moteriškomis kojomis – aklai įsimylėsite lengvabūdę moterį, kuri nevertins Jūsų gero charakterio.
Jeigu moteris sapnuoja, kad jos kojos plaukuotos, vadinasi, ji vadovaus savo vyrui.
Sutinusios kojos – nuostoliai ir žala.
Regite, kad kojos paraudo ir ištino – galima gėda ir pažeminimas, šeimos iširimas ir reikalų pablogėjimas.
Žaizdotos kojos – sumažės pelnas dėl netikrų draugų.
Sulaužyti koją – pažeminimas.
Sapne matyti savo amputuotą koją – prarasite gerus draugus, artimieji padarys Jūsų gyvenimą sunkų.
Sapnuoti, kad kojos laibos – būsite išduotas.
Sapnuoti sužeistą koją – artimam žmogui gresia nelaimė.
Matyti savo medinė koją – neapgalvotas elgesys ar apgaulė.
Eiti su medine koja – likimo permaina.
Jeigu sapnuojate, kad turite tris ar daugiau kojas – žlugs dalykinė veikla.
Sapne vaikščioti svetimomis kojomis – planų įgyvendinimas.
Sapne kojos neklauso – laukia skurdas.
Purvinos kojos – nedraugiškumas, kliūtys, baimė, netikrumas ateityje dėl darbo.
Plauti kojas – dalykų paaiškėjimas, draugų gudrumas sujauks planus.
Šaltinyje plauti kojas – liga ar nuostoliai.
Kreivos kojos – panieka.
Sapne eiti kreivomis kojomis – prarasite darbą.
Kitą sapnuoti su kreivomis kojomis – gausite darbo ar turėsite kokios kitos naudos.
Sapnuoti skaudančią kairę koją – viskas seksis, jei dešinę – turėsite nuostolių.
Regėti negražias kojas – neįdomūs užsiėmimai ir irzlūs draugai.
Sapne regėti vyriškas kojas – kebli situacija, įspėjimas, kad prireiks daug valios ir energijos, kol sutvarkysite savo gyvenimą.
Apžiūrėti sapne savo vaiko kojas – malonumai ir nauda.
Jeigu Jums sapne kas nors plauna kojas ir kvepalais kvėpina – sulauksite garbės.
Bučiuoti kieno nors kojas – laukia pažeminimas.
Savo kojas ant pečių nešti – vargas ir nelaimės.
Žaltys ar koks kitas roplys bandantis įkasti – pavydas.
Kitų kojas regėti – saugokis priešo.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*