Koja

Netekti jos kojos – neteksite gero draugo.
Tvirtos, sveikos kojos – džiaugsmas ir laimė.
Jeigu sapne mergina žavisi savo kojomis, vadinasi, dėl savo tuštybės ji atstums gerą žmogų.
Sapnuoti, kad kojos gražios ir grakščios – laiminga ateitis ir ištikimi draugai.
Žavitės grakščiomis moteriškomis kojomis – aklai įsimylėsite lengvabūdę moterį, kuri nevertins Jūsų gero charakterio.
Jeigu moteris sapnuoja, kad jos kojos plaukuotos, vadinasi, ji vadovaus savo vyrui.
Sutinusios kojos – nuostoliai ir žala.
Regite, kad kojos paraudo ir ištino – galima gėda ir pažeminimas, šeimos iširimas ir reikalų pablogėjimas.
Žaizdotos kojos – sumažės pelnas dėl netikrų draugų.
Sulaužyti koją – pažeminimas.
Sapne matyti savo amputuotą koją – prarasite gerus draugus, artimieji padarys Jūsų gyvenimą sunkų.
Sapnuoti, kad kojos laibos – būsite išduotas.
Sapnuoti sužeistą koją – artimam žmogui gresia nelaimė.
Matyti savo medinė koją – neapgalvotas elgesys ar apgaulė.
Eiti su medine koja – likimo permaina.
Jeigu sapnuojate, kad turite tris ar daugiau kojas – žlugs dalykinė veikla.
Sapne vaikščioti svetimomis kojomis – planų įgyvendinimas.
Sapne kojos neklauso – laukia skurdas.
Purvinos kojos – nedraugiškumas, kliūtys, baimė, netikrumas ateityje dėl darbo.
Plauti kojas – dalykų paaiškėjimas, draugų gudrumas sujauks planus.
Šaltinyje plauti kojas – liga ar nuostoliai.
Kreivos kojos – panieka.
Sapne eiti kreivomis kojomis – prarasite darbą.
Kitą sapnuoti su kreivomis kojomis – gausite darbo ar turėsite kokios kitos naudos.
Sapnuoti skaudančią kairę koją – viskas seksis, jei dešinę – turėsite nuostolių.
Regėti negražias kojas – neįdomūs užsiėmimai ir irzlūs draugai.
Sapne regėti vyriškas kojas – kebli situacija, įspėjimas, kad prireiks daug valios ir energijos, kol sutvarkysite savo gyvenimą.
Apžiūrėti sapne savo vaiko kojas – malonumai ir nauda.
Jeigu Jums sapne kas nors plauna kojas ir kvepalais kvėpina – sulauksite garbės.
Bučiuoti kieno nors kojas – laukia pažeminimas.
Savo kojas ant pečių nešti – vargas ir nelaimės.
Žaltys ar koks kitas roplys bandantis įkasti – pavydas.
Kitų kojas regėti – saugokis priešo.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*

Vienas sapno pasakojimas apie “Koja

  1. Sapnavau kad artimi man žmonės dėl nežinomos priežasties bandė nupjauti man kojas aš nesipriešinau dėl ko jie man jas pjovė nepamenu, ką tai galėtų reikšti?