Ž

Žabai – Žali – džiaugsmas ir laimė; sausi – vargas; surišti – klaidingos žinios. 
  Žadintuvas – Sapnuoti žadintuvą – tavo sprendimai klaidingi. 
  Žagarai – Degantys žagarai – merūpestingumas; vaikščioti po žagarus nesėkmės. 
  Žagsėjimas – Įžeidimas. 
  Žaibas – Matyti – didelius nemalonumus; kryžminį žaibą matyti – nelaimingą nuotykį arba mirtį; matyti žmogų griaustinio užmuštą – saugokis visokių nelaimių; būti pačiam žaibo nutrenktam – saugokis netikėto įvykio. 
  Žaizdos – Patirsi nesmagumą arba gal bus įžeista savimeilė; regėti jas – apsisaugosi nuo nuostolių. 
  Žaltys – Didelis – būsi apgautas; mažasis – nemalonumai; užmušti – nuginkluosi priešą; besiraitąs – nuostolis; daug žalčių – trumpas nepasitenkinimas. 
  Žaltvykslės – Laukia didelis nusivylimas. 
  Žarijos – Tavo meilė atšals. 
  Žąsys – Skaidančios – kelionė; pešti jas – nusivylimas; pjauti – didelis palikimas; valgyti žąsieną – laimė; kepti – aplankymas; pirkti esi laikomas kvailiu; ganyti – nemalonus darbas. 
  Žalerijos – Valgyti jas – didelis džiaugsmas; pirkti – meilės nuotykis. 
  Žemčiūgai – Ašaros. 
  Žemė – Kasti ją – arti laidotuvės; gulėti ant jos – maži nemalonumai. 
  Žemėlapis – Tolima kelionė. 
  Žemės drebėjimas – Likimo smūgiai. 
  Žengsmas (maršas) – iškilmingas, laimė. 
  Žentas – Rūpesčiai. 
  Žemuogės – Valgyti – nemaloni naujiena; daugybė jų – įsimylėsi; rinkti jas – negalavimas; labai didelės – esi išdidus; duoti jų kam – tave mini geruoju. 
  Žibuoklės – Skinti jas – rasti laimę meilėj; gauti jų – netekti vietos; puoštis jomis – laimėti per kuklumą. 
  Žiedas – Rasti jį – vaidas; parnešti – pagarbos netekti; ji dovanotam būti – tau nori ką įkalbėti; geležinis – sunkiai kovoti dėl gyvenimo; dovanoti kam – susižadėti; trūkis – vaidai ir išsiskyrimas; pirkti – įsimylėsi. 
  Žiema – Nevedėliams – piktos žmonos; vedusiems – rūpesčiai. 
  Žindymas vaiko – Moteriai žindyti sapne kūdikį – galite susirgti. Sapnuoti šį sapną žindančiai moteriai – didesnį dėmesį reikia skirti vaiko priežiūrai. Ištekėjusiai moteriai žindyti vaiką – laimė, netekėjusiai – greit ištekėsite. Žindyti svetimą vaiką – neužmirškite našlaičių, skirkite jiems savo dėmesį ir meilę. Žindyvę sapnuoti – liūdesys, taip pat reiktų susimąstyti ir rasti išeitį iš keblios padėties. Su žindyve žaisti – barniai. 
  Žindyti – Moteriai žindyti sapne kūdikį – galite susirgti. Sapnuoti šį sapną žindančiai moteriai – didesnį dėmesį reikia skirti vaiko priežiūrai. Ištekėjusiai moteriai žindyti vaiką – laimė, netekėjusiai – greit ištekėsite. Žindyti svetimą vaiką – neužmirškite našlaičių, skirkite jiems savo dėmesį ir meilę. Žindyvę sapnuoti – liūdesys, taip pat reiktų susimąstyti ir rasti išeitį iš keblios padėties. Su žindyve žaisti – barniai. 
  Žingsniavimas – Palengva pasieksi tikslą. 
  Žiniuonė – Matyti sapne žiniuonę – įspėjimas, kad be kitų pagalbos nepavyks surasti teisingo sprendimo; Jei sapne nusivylėte žiniuone, – stenkitės būti savarankiškesni. jeigu sapnuojate, kad geriate žiniuonių pagamintus vaistus, – Jūsų laukia nelaimės; 
  Žiogas – Girdėti arba jį matyti – gyvenimo apsunkinimas; žiogą matyti ką nors įsikandusį – saugokis slaptų vagių, kad netektų nukentėti; žiogą šokantį per šieną matyti – saugokis visokių limpamų ligų; Žiogą pagauti ir duoti nuo rankos karpą nukąsti – karpų išnykimą. 
  Žirklės – Kirpti jomis – pinigai; galąsti jas – ginčai, vaidai; regėti – bėdos nematysi. 
  Žirneliai – Vartoti juos – bus koks nemalonumas. 
  Žirniai – Regėti arba raškyti jų ankštis – turto padidėjimas; valgyti – būsi nekaltai kaltinamas bjauriu darbu; žydį – įmonės klotis. 
  Žiurkės – Matyti jas – netikėti priešai, kurie nori ką nors pikta tau padaryti; žiurkę pagauti – priešų nugalėjimas; būti sapne žiurkės užpultam – saugokis nepadorių moterų; matyti daug žiurkių – priešų sunaikinimą; matyti žiurkių užpultą kareivį – saugokis ištvirkusių moterų. 
  Žiūrėjimas – Pro grotas – daug neteksi per savo neprieinamumą. 
  Žydas – Žydą matyti – geras biznis; žydę seną matyti – saugokis apgaulės; žydę jauną matyti – greit būsi apgautas; žydę gražiai pasirėdžiusią matyti – gerą sandėrį; būti pas žydą svečiuose – teks su žydais turėti reikalų; žydų macus valgyti – saugokis žydų tikėjimą viešai girti; žydiškai su žydais kalbėti – biznyje gerą pasisekimą. 
  Žmogžudys – Apsiginklavusį matyti – saugokis netikėto užpuolimo; žmogžudžių užpultam būti – greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas; matyti žmogžudį suimtą – visų pavojų pašalinimą. 
  Žmona (pačia) – Žmoną su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; žmoną sumušti – greit neteksi savo vyriško būvio; žmoną piktą ir nusiminusią matyti – saugokis keršto, kad nuo jo nenukentėtum. 
  Žmonės – Daug žmonių regėti – ginčai ir barniai; juodai apsivilkę – blogos naujienos; skiepyti žmogų – pasirūpink apsisaugoti nuo visokių limpamų ligų; pasikorusį žmogų matyti – netikri draugai. 
  Žolė – Regėti ją – saugokis apgavikų; pjauti – gyvenimo pagerėjimas; gulėti vešlioj žolėj – meilių santykių pradžia; nuvytusi – liga ir silpnybė. 
  Žuvėdra – Ilgas amžius. 
  Žuvys – Valgyti – loterijos laimė; žvejoti – daraisi sau priešu; mažos – rūpesčiai; didelės – svarbi įmonė. 
  Žvaigždė – Žibanti – meilės laimė; regėti jų daug – daug laimės; krintanti – netikėta laimė, tamsios žvaigždės – bus tau slaptingų dalykų. 
  Žvakė – Deganti – būsi pakviestas į pramogėlę; blūsčiojanti – gedulys; degti ją – rasti draugų; gesinti – neįvyks tavo viltys; nešioti degančią – laimingos atmainos; matyti žvakutes prie karsto – gresia tau žiauri nelaimė(mirtis). 
  Žvakidė – Su degančia žvake matyti – linksma žinia; be žvakės – rūpestis; nešti ją – turi gerų draugų. 
  Žvakynas – Iškilmė. 
  Žvejys – Matyti žvejus – nori tave apgauti šundraugiai. 
  Žviegimas – Girdėti žviegiant – gausi negerą žinią. 
  Žvirbliai – Daugelį regėti – nepasisekimas; skraidantį matyti – bus tau kas nors pažadėta; bet neištesėta; gaudyti juos – netikėtas susitikimas; girdėti giedantį – bjaurūs pokalbiai.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*