U

Ubagas – Tiesiog sapnuoti ubagą – ateityje laukia rūpesčiai; ubagą į namus einantį matyti – apmaudas; pačiam sapne ubagu būti – rūpesčiai, vargai susiję su šeima, artimais žmonėmis. 
  Ugnis – Kurti ją – patirsi meilę; gesinti – reikėtų dabartinius mesti savo sumanymus; skaisčiai liepsnojanti – nesudrumstas džiaugsmas, reikalai klostysis gerai; su dūmais – nelaimingas nesusipratimas; degantį namą sapnuoti – gresia pavojus gyvybei. Šiaip ugnį sapnuoti – reiškia, kad dabartinės svajonės, viltys bus sunkiai įgyvendinamos. 
  Ugnikalnis – Jeigu sapne matote ugnikalnį – pikti ginčai pakenks Jūsų reputacijai; jeigu jauna moteris sapnuoja šį sapną – jos laukia dideli nemalonumai ir keblios situacijos. 
  Ungurys – Regėti jį – gera naujiena;laikyti rankose – pateksi į keblią situaciją; gaudyti ungurį – dabartinis tavo kelias neteisingas, reikėtų kažką keisti. 
  Universitetas – Sapne jį lankyti – sulauksi garbės. 
  Uodai – Uodus susapnuoti – plepalai ir liūdesys; jei sapne uodas įkanda – trumpai sunegaluosi. 
  Uodega – Turėti ją – laimė ir džiaugsmas; o šiaip uodegą sapnuoti – nemalonumai. 
  Uogienė – Valgyti ją – meilės smagumėliai; regėti ją – plepalai, apkalbos. 
  Uogos – Valgyti – ašaras pakeis džiaugsmas, vaidai su namiškiais; šiaip uogauti, rinkti – teks verkti; raudonas rinkti – mirs artimas giminietis, juodas rinkti – sielvartas, valgyti baltas – pergalė, išsirpusias – sveikata, neišsirpusias – nesantarvė 
  Uola – Regėti ją – darbas; užkopti ant jos – troškimų įvykimas; nuvirsti nuo jos – netekti draugų ir giminaičių; labai aukšta – dideli sumanymai. 
  Uostas – Regėti jį – tolima kelionė, džiugios naujienos; įplaukti į jį – rimtis ir laimė 
  Upė – Šiaip upę sapnuoti – turi daug galimybių, tik reik mokėt jomis pasinaudot; skaidri upė – sėkmė; plaukti laivu upe – gresia pavojus; nepajėgti upės perbristi sapne – pavojus, liga; maudytis joj – turtas; įkristi į upe- nelaimė; perbristi, pereiti per upę – kliūtis dabartines įveiksi; perplaukti – tavo viltys išsipildys; sapnuoti nedidelę sraunią upę – sėkmė šeimoje, sėkminga pažintis; per kambarį tekančią upę sapnuoti – turėsi, susipažinsi su galingu globėju, užtarėju; sudrumstą upę sapnuoti – nusiminimas; ūžiant upę girdėti – patirsi negailestingą nuosprendį; kraujo upė – liga, gėda; išdžiūvęs upelis – puosėlėji tuščias iliuzijas; pilna žuvų upė – dabartinis sumanymas, darbas nuostolingas, nepelningas. 
  Upėtakis – Šiaip upėtakį sapnuoti – maloni žinia; gaudyti – kažkuo netrukus susižavėsi;; valgyti – būsi nemandagus. 
  Uraganas – Susapnuoti uraganą – rodo, kad šiuo metu esi bejėgis prieš likimą. 
  Urna – Šiaip urną susapnuoti – nemaloni žinia, gali būt ir apie kažkieno mirtį; urną su pelenais – gaisras gali kilti. 
  Urvas – Eiti į jį – nematyti priešų spąstų; ilgas ir tamsus – pavojus; gyventi jame – didelė permaina. 
  Usnis – Rauti ją – ateina tavo rūpesčiams galas. 
  Utėlės – Turėti jų – nemalonus įvykis, pasibaigiąs geruoju; labai didelės – pinigai, turtas. 
  Uždegimas – Lempą uždegti – netrukus nusimato iškilmės namuose; žvakę – įsimylėsi; uždegti degtuką – netikėtas malonumas. 
  Uždusimas – Uždusti sapne – išsisuksi iš keblios padėties. 
  Užgavėnės – Švęsti sapne – laukia skaudus nusivylimas; blynus užgavėnių valgyti sapne – dabartiniai metai bus sėkmingi. 
  Užgesinimas – Užgesyti žvakę arba lempą – nusivylimas. 
  Užmušimas – Užmušti sapne ką nors – teks greit apginti savo nuomonę. 
  Užpakalis – Užpakalį savo matyti – ilgą ir laimingą gyvenimą; gauti, mušti per užpakalį – netikėtą nelaimę. 
  Užpuolimas – Būti užpultam – blogos žinios; šiaip susapnuoti užpuolimą – nelaimė, nesėkmė dabrtiniuose reikaluose. 
  Užsikrėtimas – Sapne užsikrėsti kokia tai liga – prarasi nesąžiningai įgytą turtą, ar tiesiog kažkas pamėgins tai padaryt. 
  Užstatas – gauti – dabartiniai veiksmai atneš sėkmę; sapne duoti užstatą – esi lengvabūdis. 
  Užtėmimas – Mėnesio – neištikimumas, nedidelė nelaimė; saulės – nuostoliai, vargas. 
  Užtvanka – Užtvanką sapnuoti – ateinantys sunkumai praeis pro šoną. 
  Užuolaidos – Jas susapnuoti – laimė; raudonas – tavo mintys išdavikės, taip negerai; baltas – viltis, šiaip gerai, sėkmė; gėlėtas – gyveni vien tik malonumui.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*

Vienas sapno pasakojimas apie “U

  1. Jei sapnavau kad irklavau pries srove, upelyje su skaidriu vandeniu, sededamas valteleje, ka tai gali reiksti?