T

Taboka – Taboka – neištikimas esi meilėj. 
  Tabokinė – Tabokinė – rūpesčiai. 
  Taisymas – Taisyti ką – turi klausyti draugų patarimo. 
  Takas – Platus – gyvenimas be kliūčių; siauras – būsi gundomas. 
  Tamsa – Tamsa – ateis blogi laikai; išeiti iš tamsos – išvengti pavojaus. 
  Tapymas – Regėti save nutapytą – esi mylimas ar mylima; kitą ką – nauja pažintis; reginį ar kokį daiktą – turto padidėjimas. 
  Tapytojas – Regėti jį – būsi laimingas. 
  Tarnaitė – Pasamdyti ją – būsi įtartas; regėti – pyktis; atleisti – neramumas dėl pokalbių. 
  Taukai – Matyti taukus – laimė meilėj; lydyti juos – pilna vilčių ateitis; pirkti – turi priešų tarp moterų. 
  Taurelė – Regėti ją – visados nusipelnysi duonos; sudaužyti ją – baimė. 
  Taurė – Regėti ją – nusipelnyti padėką; gerti iš jos – meilės laimė; pirkti – pakvietimas; dovanoti – visur esi mielai sutinkamas; gauti ją dovana – rasi ištikimų draugų; gauti sidabrinį – svarbus atsitikimas; gauti auksiną – pakenks tau išdidumas; sudaužyti – draugo mirtis. 
  Teatras – Regėti jį – esi svajotojas; būti jame – tavo norai įvyks. 
  Teisėjas – Regėti jį – jausti sąžinės neramumą. 
  Teismas – Būti teisme – padaryti kam skriaudą; nuteistam būti – neteksi turto ir garbės. 
  Telefonas – Telefonas sapne – reiškia abejones ir neišspręstas problemas; Jeigu sapnuojate telefoną, vadinasi, sutiksite draugų, kurie Jus ves iš doros kelio; Girdėti skambant telefoną gali reikšti kokį nors skubų reikalą, nenumatytą bendravimą; Jei stengiatės kažkam prisiskambinti ir nepavyksta, – reikalai klostysis rle taip, kaip norėtumėte; Jei atsiliepė ne tas asmuo, kuriam skambinote, -Jums kas nors sutrukdė ar sutrukdys tvarkant reikalus; Pačiam telefonu kalbėtis – linksma žinia; Sapne kalbėtis su nedraugu reiškia netikėtą susitikimą; Jei kalbant telefonu pokalbis nutrūksta, – gausite pranešimą apie mirtį; Jeigu moteris sapne kalbasi telefonu ir negirdi pašnekovo, vadinasi, ji neteks, mylimojo; Šis sapnas gali reikšti ir apkalbas; Jeigu įsimylėjusieji sapnuoja, kad kalbasi telefonu, – sužinos linksmą naujieną; Kalbančius telefonu sapnuoti – būkite budrūs, gali atsitikti nelaimė; Telefoniniai pokalbiai gali reikšti sunkumus bendraujant su kitais žmonėmis; Jeigu moteris sapne girdi kažkieno pokalbį telefonu, vadinasi, jai daug kas pavydės, tačiau ji kovos už savo laimę. ; Matyti sudaužytą telefono aparatą reiškia, kad nesugebėsite pasinaudoti proga praturtėti ar pakeisti darbą; Sapne tiesti telefono laidus reiškia netikėtą pasisekimą. 
  Temperatūra – Jei sapnuojate, jog jums staiga pakilo temperatūra – būkite atsargesnis. 
  Tepalas – Pirkti jį – liga; dirbti – turėsi nemalonaus darbo; teptis juo – rūpesčiai. 
  Teptukas – Teptuvas – susidurti su negudriais žmonėmis. 
  Tešla – Tešlą minkyti – smulkios kliūtys. 
  Tešmuo – Tešmuo – dovana. 
  Teta – Tetą regėti – palikimas; kalbėti su ja – naminiai barniai. 
  Tėvas – Regėti arba kalbėtis su juo – laimė, bet bizne keblumai, norėdami išspręsti problemas, turėsite paklausyti išmintingo patarimo; mirštąs – nelaimė; sergantis – liūdesys; sapne kalbėtis su tėvu – laimė. Tėvo sapne pasiilgti – širdį grauš liūdesys. Sapnuoti, kad Jūsų tėvas miręs – blogi reikalai, viską darykite labai atidžiai. Jeigu mergina sapnuoja, kad jos tėvas miręs, vadinasi, jos mylimasis apgaudinėja ją arba apgaus. Jei sapne matote savo mirusį tėvą didingą ir apsirengusį gerais drabužiais, – galite tikėtis sėkmingos operacijos arba išvengsite didelės bėdos. Jeigu sapne tampate tėvu – laiminga santuoka. 
  Tėvynė – Palikti ją netikėta ateitis. 
  Tigras – Tigrą gaudyti – netikėtą rūpestį; tigrą įpykusį regėti – saugokis piktų žmonių; su tigru grumtis ir jį nugalėti – pergalė priešų; tigrą sugauti – didelį džiaugsmą ir susirūpinimą savo gyvenimu; tigrą nušauti – tavo draugų klastos greit paaiškės; tigro kailį nulupti ir žydui parduoti – turtingumą ir didelį džiaugsmą; būti tigru užpultam ir sukandžiotam – didele, nelaime. 
  Tiltas – Eiti per jį – gyvenimo permaina; eiti po juo – pergalėjąs daugelį kliūčių pasieksi tikslą; regėti iš tolo – pelninga, bet nelengva jmonė 
  Tinklas – Susipainioti jame – įsimylėjimas; sutraukyti jį – suardysi priešų pinkles; žvejoti juo – įsileidi į nešvarius dalykus. 
  Tortas – Gauti – džiaugsmas, pelnas; valgyti – vaišės. 
  Totorius – Totorius – tolimas svečias. 
  Transportas (keleivinis) – Jį sapne matyti – negerai, rūpesčiai; važiuoti – legvabūdiškas poelgis; prašmatnų keleivinį transportą matyti – geri, naudingi pasikeitimai, šlovė; kitus sapne regėti važiuojančius – netikėtas baliuks. 
  Traukinys – Šiaip sapne matyti traukinį – geras ženklas ir dažniausiai reiškia kažkokią kelionę; važiuoti juo – meilės santykiai; greitai važiuoti traukiniu reiškia, kad kelionėje veltui išleisite daug pinigų; Važiuoti traukiniu ir iškristi iš jo, bet nelikti vienišam ir sulaukti pagalbos reiškia, kad nereikia skubinti reikalų, viskas susitvarkys; stengtis išlipti iš traukinio – baimė susidurti su realybe; matyti traukinį, kuris vos juda, nes nėra bėgių reiškia neramumus dėl reikalų, kurie vėliau duos turtus ir sėkmę; pavėluoti į traukinį – nereikia panikuoti, dar yra laiko; sapnuoti, kad suspėjote į traukinį, – Jums jau pasisekė; jeigu sapne važiuodami traukiniu supratote, jog važiuojate ne ten, kur Jums reikia, – nedideli nemalonumai darbe arba varginanti komandiruotė. jeigu sapnuojate, kad gulite viršutiniame miegamojo vagono aukšte, vadinasi, vyksite į kelionę su nemaloniais pakeleiviais. parvirtęs traukinys pranašauja gėdą ir nemalonumus; sapnuoti prekinį traukinį – geros permainos. 
  Trenksmas – Trenksmą girdėti – nuotykis. 
  Trikojis – Trikojis – slaptas susitikimas. 
  Triušis – Baltas – džiaugsmas; juodas – nevykus patarnavimas. 
  Trys – Trys (skaitmuo) – daug laimės. 
  Troba – Statomą regėti – darbštumas; keltis į naują trobą – geros gyvenimo sąlygos; griūvanti – kliūčių pergalėjimas; nebaigta statyti – neramios dienos; liepsnojanti – sudrumstas džiaugsmas. 
  Trobesiai – Dideli – platūs sumanymai; maži – turi būti kuklus. 
  Troškimas – Trokšti ir niekur negauti; gerti – nusivylimą savo gerais draugais; trokšti ir stovėti prie vandens – susilaukti negailestingų žmonių, matyti kitus žmones ištroškusius ir juos pagirdyti – geraširdiškumą; pačiam troškulį numalšinti – didelį džiaugsmą ir gerą pasisekimą. 
  Tulpės – Regėti jas – esi lengvabūdis; skinti – verslo pakeitimas; laistyti – gerinies kvailai mergaitei arba turi kvailą meilužį. 
  Tulžis – Tulžį matyti – moterims turtingumą, o vyrams gerą sveikatą; Tulžį išlieti – saugokis nelaimės; Tulžimi ką nors girdyti – neteisingumą. 
  Tunelis – Tunelis( Kiaurukalnis) – dalykų paaiškėjimas, važiuoti juo – sunkumų nugalėjimas; jeigu sapne nuolatos atsiduriate siaurame tunelyje ar minios spūstyje – kvėpavimo organų sutrikimai. 
  Tuopų alėja – Tuopų alėja – laimingas ligi senatvės gyvenimas. 
  Turgus – Būti jame – privalai padauginti savo žinias. 
  Tūkstantis – Regėti jo skaitmenį – daug pasieksi. 
  Tvanas – Tvanas – didelis pavojus tavo turtui. 
  Tvartas (kūtė) – Jį matyti arba joje būti – gerą ir laimingą gyvenimą; kūtėje gyvulius šerti – gerą gyvulių pasisekimą; pačiam kūtėje gyventi – didelį skurdą ir vargą; kūtė tuščia – greit turėsi nuostolių. 
  Tvarstis – Nešioti ji – laisvės netekti. 
  Tvenkinys – Tvenkinys – gausi gražų vyrą ar gražią žmoną, 
  Tvora – Tvorą lentine matyti – netvarkingumą; tvorą metalinę matyti – tvarkingumą ir didelį džiaugsmą; matyti sulūžusią tvorą – beviltišką gyvenimą; matyti per tvorą ką nors lipanti – saugokis blogų žmonių; kad neapvogtų; matyti per tvorą šokančią moterį – nemalonumai.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*