šLUOTI

šluoti su šluota- neturtas. Sapnuoti, kad šluojate savo namuose reiškia namų šilumą, santarvę su vyru ir vaikais. šluoti ne savo namuose reiškia apgaulingų, netikrų draugų demaskavimą. šluoti savo kiemą, gyvenamąją vietą – gerai seksis tvarkyti reikalus. Matyti kitą žmogų šluojantį gali reikšti Jūsų dvasinį tobulėjimą .

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*

3 - suma sapnų pasakojimų apie “šLUOTI

 1. Draugė sapnavo,kad as šlaviau su šluota namus.Ji man sako kam tu šluoji juk ir taip labai švaru.O aš pakėliau šluota ir sakau pažiūrėk kaip iš šuotos byra žemės.

 2. Sapnavau, kad šluoju bažnyčios grindis, su savo buvusia kaimyne. Po to reikia nulipti žemyn, bet vietoje laiptų metalinės kopėčios. Aš bijojau lipti, bet atsargiai nulipau. Sapnavau iš ketvirtadienio į penktadienį naktį. Ką tai galėtų reikšti?

 3. Sapnavau, kad su vyru įsigijome bažnyčią, kurioje vykdavo žmonių įvairios šventės, kaip sodybose, kurias nuomoja. Joje susirinkę visi artimieji, bet aš su jais lyg ir konfliktuoju, tuo pačiu šluoju grindis su šluota, ant jų pilna žemių, dulkių, nuorūkų nuo cigarečių. Jaučiuosi visa emociškai įsitempusi, dėl kažkokių nesutarimų su namiškiais ir tuo pačiu bejėgė sutvarkyti netvarką esančią aplinkui, padedu šluotą ir pradedu valyti lubas, kuriuos pilkos spalvos, aplipusios labai dideliu dulkių sluoksniu ir be galo aukštos. Valydama savo vyrui sakau: “nu blemba, kaip jas reiks nuvalyt? pražilsim”. Tada besidarbuojant, labai stipriai susipykstu su vyresne sese, dėl neaiškios priežasties. Pyktis toks stuprus, jog suprantu, kad daugiau niekada nebebendrausim. Tada prsdedu planuoti daiktų perstatymą su kitos sesės vyru bei su savo vyru, tuo tarpu jausdama labai didelį stresą ir įtampą tarp artimųjų.
  Tada kažkaip nusprendžiame jog reikia man su vyru išvažiuoti. Užmigdome savo 2 metų dukrytę ir palikę ją, išvažiuojame.
  Veiksmas persikelia kitur: sėdime kitoje patalpoje, Vėl tie patys artimieji, tik jie visi laimingi, o aš įsitempusi, lyg kovinėje parengtyje. Staiga pradeda jaunimas planuoti vakarušką ir siunčia kažką į parduotuvę. Čia mes su vyru ir apsidžiaugėm, atsipalaidavom, dingo visa įtampa, nulis streso. Atsirado staiga mano klasiokas, su kuriuo praktiškai niekad mokykloje nebendravau. Pasirodo, kad tai buvo tas žmogus, kurį siuntėm į parduotuvę. Jis paklausė: “ar grynai ar pavedimu mesimės prie pirkinių?”. Staiga tuo momentu, mane išpylė šaltas prakaitas ir apėmė panika, nes prisiminiau savo dukrytę. Atsisukau į vyrą ir paklausiau: “ Tu tikriausiai nepalikai jos vienos miegančios bažnyčioje? pasiliko kas nors jos prižiūrėti? nes jei pabus ir nieko aplinkui neras, išsigąs labai.
  Vyrias atsakė:” nu vieną palikau…” . Džiaugsmas jo veide dingo, išsigando ir pradėjo pergyventi, jog nepamąstė jog jin gali prabusti naktį ir nieko nerasti aplinkui.
  Abu tekinom nulėkėm iki mašinos ir pradėjom greit važiuoti. Visą laiką kol važiavom, aš šaukiau jog greičiau važiuotų, pykau ant jo, kaip galėjo palikti ją vieną pačią. Verkiau, panikavau. O važiuoti, kaip tyčia nesisekė, visokios kliūtys maišėsi. Bet … pagaliau atvykom prie bažnyčios. Staigiai šokom iš mašinos ir išgirdom, kaip klykia persigandusi mūsų mažylė, šaukia mama … o verkimas toks stiprus, jog suprantam, kad jau labai senai jin verkia. Pripuolam prie durų bet jos užrakintos. Vyras bėga aplink pastatą ieškoti kito įėjimo, tuo tarpu aš lekiu prie stiklinės sienos nes matau per stiklą savo persigandusią verkiančią nesavu balsu mergytę ir šaukiančią “mama”…. pabeldžiu per stiklą ir šaukiu, jog mamytė grįžo,nebeverk.. staiga pamatau duris stiklines, čiumpu užrankenos, žiūriu neužrakintos, bėgu vidun, o tuo tarpu suprantu jog dėlto kad pabeldžiau ir sušukau , mirtinai išgazdinau savo persigandusią mergytę, ji pažvelgė išsigandusiu žvilgsniu , akys pabalo ir nukrito ant žemės…
  Siaubas kažkoks, prabudau drebėdama ir persigandusi su ašarom akyse … Apsikabinau savo dukrytę, nes drauge miegam, ir bijojau bandyt užmigti…. Ką toks sapnas galėtų reikšti?