Š

Šaka – Žalia – laimė; sausa – nelaimė. 
  Šakės – Mėšlo – turi eiti nemalonias pareigas; šieno – turtas ir laimė. 
  Šaknys – Rauti jas – menkas pelnas. 
  Šakutės – Valgyti jomis – pavojus; šalmas – turėsi galingą gynėją. 
  Šaltinis – Šaltinį (versmą) matyti arba iš jo gerti vandenį – ligoniams didelę, laimę, ir išgijimą, o sveikiems – nepaprastą sveikatą; iš šaltinio purviną vandenį gerti – saugokis visokių prabėgančių nelaimių; semti vandenį iš šaltinio ir skaniai jį gerti – visokius gerus pasisekimus. 
  Šaltkalvis – Šaltkalvis – patirsi slėpimą. 
  Šarka – Regėti ją – būsi apvogtas. 
  Šašai – Ant galvos – turtas. 
  Šaudymas – Regėti šaudant – turi gražų tikslą; girdėti šaudant – pavojus; šaudyti – džiuginančios žinios. 
  Šauksmas – Šauksmas – saugok savo turtą. 
  Šaukštai – Regėti juos – būsi kur pakviestas. 
  Šuolis – Šuolis per bedugnę – kraujospūdžio sumažėjimas; moterims g.b. kraujotakos sutrikimų menopauzės metu pasekmė. 
  Šautuvas – Dailus – įsimylėsi; šauti iš jo – pvogimas; nešiotis jį – pavojai. 
  Šeima – Regėti savą – svarbus šeimos įvykis. 
  Šventoji – Šventoji – pasitenkinimas ir sielos rimtis. 
  Šepetys – Šepetys – rūpesčiai. 
  Šukavimas – Šukuoti juo plaukus – lauk svečių. 
  Šeriai – Šeriai – nemalonumai. 
  Šerkšnas – Šerkšnas ant stogų ir laukų – žlugusios viltys. 
  Šermenys (laidotuvės) – Šermenis (laidotuves) matyti arba jose dalyvauti – per savo nepastabumą teks nukentėti; Laidotuvėse dėl mirusio palaikų, ginčytis – saugokis neteisingų žmonių; pačiam lydėti numirėlį į kapines – oro atmainą; girdėti numirėli laidojant – turtų įsigijimą; dėti į grabą numirėlį – saugokis, kad senatvėje nereikėtų vargo vargti. 
  Šermukšnis – Šermukšnį matyti arba jo uogas valgyti – lengvabūdiškumą; šermukšnio uogomis moteris arba paneles vaišinti – didelį nesusipratimą moterystėje; nuo šermukšnio uogų susirgti – saugokis tau bloga linkinčių moterų. 
  šešėlis – Šešėlį savo matyti – išgąstis; svetimą – esi bailus; šešėlyj eiti – nusikratysi slegiančių santykių. 
  Šiaudai – Regėti juos – susidurti su kliūtimis; degantys – nesirūpink be reikalo. 
  Šienas – Šieną žalią matyti arba jį grėbti – gerą pasisekimą; matyti pilną, vežimą šieno – iš tolimų kraštų gausi gerą naujieną; sieną pjauti – sunkų, bet malonų darbą. 
  Šienapjūtė – Šienapjūtę matyti – gerą ir laimingą ateitį; šieną pjauti – greitai turėsi naudingą darbą; šieną džiovinti – gerus ir naudingus metus; šieną į vežimą krauti – turtų padaugėjimą. 
  Šikšnosparnis – Šikšnosparnį gaudyti – pridarysi daug visokių nemalonumų; šikšnosparnį juodą matyti – netikėtą vargą; šikšnosparnį pagauti – greit pagausi vagilių; jeigu šikšnosparnis nusileido ant tavo galvos ir pradėjo suktis į plaukus – saugokis nepadorių žmonių; šikšnosparnį ką nors kandantį matyti – saugokis nepadorių moterų; matyti degantį – nueis niekais visos viltys. 
  Šilas – Šilelį žaliuojantį matyti – didelį pasisekimą; po šilelį sapne vaikščioti – laimingą ateitį. 
  Šilkas – Pirkti – išteklius; vilkėti šilkiniais – nuostolis. 
  Širdis – Širdį žmogaus matyti – didelį sunkumą; širdį ligonio matyti – pasigailėjimą ir geraširdiškumą; jeigu kas nors tavo širdį pervėrė – moterims širdies skausmus, o vyrams piktumą; širdį matyti į daug gabalų suplyšusią – niekas negalės atitaisyti tau padarytos skriaudos; širdį kraujuotą matyti – saugokis nepadorių žmonių. 
  Širšės – Gaudyti širšes
  Šiukšlynas – Regėti jį – turto padidėjimas. 
  Šlakai – Šlakai – pamesi pinigus. 
  Šlapimas – Šlapimą sapnuoti – Jūsų reikalai nėra tokie blogi, kaip atrodo iš šono; Sapne regėti šviesų šlapimą reiškia, kad išsisuksite iš keblios padėties. Sapne matyti tamsų šlapimą – blogas ženklas. Šlapimą su pelenais sapnuoti – šeimos padidėjimas. Jeigu sapnuojate indą su šlapimu, – sveikatos pablogėjimas ir nervingumas. Šlapime matyti gyvius – saugokitės infekcijos. Netyčia šlapimą išpilti – pašėlusi meilė. 
  Šliurės – Avėti jomis – pavykusi santuoka; adyti – pasitenkinimas; suplyšusios – santuokos nesantarvė. 
  Šlubavimas – Šlubuoti – nepasisekimas; matyti ką šlubuojant – patirti kokio nemalonumo. 
  Šluota – Nauja – netikri draugai; sena – senų pažįstamų susitikimas; statyti ją į kampą – neteksi vietos; šluoti ja – neturtas; Šluoti pirkią – daug triukšmo dėl niekų. 
  Šmėkla – Šmėklą maryti – nuliūdimą ir išgąstį: šmėklą baltą matyti – gerą ir laimingą nuotykį. Pačiam būti su šmėklos juodais rūbais – saugokis netikėtos mirties; daug šmėklų maryti – nuliūdimą ir nemalonumus. 
  Šokimas – Šokti į vandenį – nori tave apgauti; per griovį – apmokėsi skolas; su gražia panele ar švankiu ponu – esi linkęs ar linkusi pavydėti. 
  Šonkaulis – Sulaužyti jį – bus tau kas dėkingas; šukos – susiriejimas. 
  Šukuosena – Keisti šukuoseną (dažyti ar kirpti) – permainos gyvenime. 
  Šukavimas – Šukuoti geltonus plaukus – nauda, geras draugas; suveltus – blogos žinios. 
  Šulinys – Regėti jį – gera ateitis; įkristi į jį – lauk blogos ateities; kasti – turėsi darbo; gerti iš jo – geri reikalai; pilnas vandens – nuostoliai; be vandens – rūpesčiai; semti iš jo – perdėjimas. 
  Šungrybiai – Regėti juos – laimingesnis išstums tave iš vietos. 
  Šunpinigis – Gauti jį – būti apgautam. 
  Šuo – Regėti jį – pažinsi ištikimą žmogų, tiesiog reiškia gerus draugus; žaisti su juo – susitaikymas, džiaugsmas; jo užpuolimas – pavojus, iš “draugų” pusės; įkandimas – susiriejimas dėl pinigų; lojimas – liga; pasiutas – rūpesčiai; susipjovę šunys – šeimos kivirčiai, juodas – nedėkingas draugas, baltas – maloni pažintis; rišti jį – nori tave apvogti; medžioklinis šuo – malonūs patyrimai; vaikščioti su kilmingu, tuo labiau būti sapne šuns šeimininku – visapusiškas pasisekimas; jei per miegus glostote šunį – jūsų laukia ištikima draugystė, sėkminga – naudinga pažintis; užmušti sapne šunį – kiviršas ar liga. 
  Šuolis – Šuoliu joti – greit pabėgsi nuo vargų; Ant juodo arklio šuoliu joti – greit atsikratysi piktų bobų liežuvių; ant arklio joti – švarų ir malonų gyvenimą; šuoliu jojant sugriūti ir nebeatsikelti – nenugalėsi visų savo bėdų. 
  Šūvis – Girdėti Šaunant – įsimylėsi. 
  Šventasis – Šventąjį matyti arba su juo kalbėti – atsikelsi per rūpesčius iš vargų; šventuoju pačiam būti – saugokis išdidumo, kad per jį nenukentėtum; šventuosius giedant girdėti – didelį nesusipratimą savųjų tarpe. 
  Šventasis paveikslas – Regėti jį – džiaugsmas; nukabinti – nedėkingumas; sunaikinti – nelaimė; regėti veidrodyj – liga. 
  Šventorius – Šventorių regėti – rami senatvė. 
  Šviesa – Regėti ją – laimė; nešti – džiaugsmas; toli šviečianti – gali turėti puikių vilčių, jūsų svajonės geros; gesinti – jūsų sumanymas blogas ar tiesiog Jūsų planai smerktini; regėti gesinamą šviesą – blogos žinios. Jeigu sapne matote neaiškią šviesą, vadinasi, siekiant tikslo Jus lydės nedidelė sėkmė. Sapne regėti gęstant paslaptingą šviesą reiškia blogą Jūsų reikalų baigtį. Jei Jus apakina ryški šviesa – dvasinio aklumo pabaiga. Regėti kambarį, apšviestą ryškia šviesa – geresnis, kupinas prasmės gyvenimas. Matyti spindulių apšviestą duoną reiškia ramybę namuose, supratimą, dvasinį pasitenkinimą. Šviesos spindulys, nukreiptas į Jus reiškia, kad pajusite savo vertę, daugiau pasitikėsite savimi. Jei negalite uždegti šviesos, reiškia, jog klaidžiosite dvasinės tamsos labirintais. Uždegti sapne šviesą – padarysite svarbų mokslui darbą. Jeigu ji pati užtemsta – liūdesys. Būti tamsoje ir matyti atnešant šviesą (lempą ar prožektorių) – surasite teisingą sprendimą kuris praskaidrins sielą ir kūną, o nusivylimas greitai praeis. 
  Šviesa lange – Tai vilčių išsipildymas, išsipildymas to į ką dedat labai didelis viltis. 
  Švilpimas – Girdėti švilpiant – dreba dėl tavęs; švilpti – nepadoriai elgtis; švilpti ir nešvilpti – patirsi nemalonumą. 
  Švinas – Regėti jį – melagingas apskundimas; lieti – laiminga santuoka. 
  švirkštas – Būti apšvirkštam – esi smalsus.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*

3 - suma sapnų pasakojimų apie “Š

  1. Sapnavau, kad važiuoju sunkvežimiu, iš kurio šonų pradėjo rūkti tamsūs dūmai. Ką tai galėtų reikšti? Sapnas iš penktadienio į šeštadienį.

  2. sapnavau kad mama su seserim mano atnese man nuskendusi mano 2m.sunu jis buvo visas saltas ir sustinges bandziau gaivinti,sildyti prisiglaudus ji prie savo kuno jauciau kad silpnai plaka jo sirdele ,bet vaikas neregavo, sapne labai stipriai verkiau, tiksliau rekiau.ka tai galetu reiksti?ar cia gali reiksti kokia artejancia nelaime, nes nakti pries sapnavau liepsnas, kad namo rusys dega ir vel aplinkui lakstancius mano vaikus.