PĖDAS

Javų pėdas sapne pranašauja, kad turėsite pagundų ir turto. Išmėtyti laukuose pėdai – dirbkite ir turėsite turto. Kulti javų pėdus turtuoliui – bankrotas, ligotam žmogui ir pavargėliui – išgijimas ir prasigyvenimas .

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*