P

Pabaisa – Pabaisą su daug galvų matyti – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų; pabaisą išsižiojusią matyti – saugokis blogų žmonių, kad netektų nukentėti. 
  Pačia (žmona) – Pačią (žmoną) su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; žmoną sumušti – greit neteksi savo vyriško būvio. žmoną piktą ir nusiminusią matyti – saugokis keršto, kad nuo jo nenukentėtum. 
  Padargai (ūkio) – Regėti juos – arti santuoka, dirbti jais – gyventi be vargo, 
  Padavėja – Padavėja – linksma ateitis, 
  Pardavėjas – Būti juo – netekti nepriklausomumo. 
  Pagimdyti – kūdikį – panoms didelę nemalonę iš vyrų, o vedusiai moteriai – didelį džiaugsmą. Ligoniui gimti iš naujo – didelę sveikatą. Vargšui žmogui iš naujo gimti- didelį pasisekimą gyvenime, turtuoliams – nuliūdimą ir nepasisekimus. 
  Pakarti – Pakarti ką – nelaimė; pasikarti – garbė; regėti kariamus ar pakaruoklį – šundraugiai (netikri draugai). 
  Paklysti – Paklysti kur nors – teks daug pergyventi visokių vargų ir nemalonumų; paklysti miškuose – greit tą klaidą atitaisysi; paklydus po balas braidyti – didelius sunkumus. 
  Paklodė – Paklodė – susirgimas; pakopos – iškilimas. 
  Pakrantė – Regėti ją – įvyks, ko ilgies; vaikščioti po ją – rūpinasi tavimi. 
  Pakriūta – Uolota – nepriteklius; apžėlusi žole arba samanomis – rimtis, pasitenkinimas; apžėlusi krūmais – kliūtys; nukristi nuo jos – saugokis pavojaus. 
  Pakulos – Pakulas verpti – sunkų, nenaudingą darbą; pakulas suverptas parduoti – greit gausi pelningą darbą; pakulas suverptas iškeisti – turtų padidėjimą. 
  Pakai – Pakus nešti pilnus pinigų – tuščią svajonę; popierių pakus nešti – didelį džiaugsmą; kontrabandos pakus iš užsienio nešti – saugokis papulti į sunkius vargus; būti policijos sulaikytam su pakais – saugokis nelaimių. 
  Palaidoti – Palaidotam būti – netikėtą kalėjimą. 
  Pabėgimas – Pabėgti iš kalėjimo – greit išsisuksi iš bėdos; palaidoti ką nors iš savo pažįstamų – saugokis, kad pats nenukentėtum. 
  Palaiminimas – gauti – tikra bičiulystė. 
  Palapinė – Palapinė – nepastovus gyvenimas. 
  Palmė – Regėti ją – būsi vertinamas draugijoj. 
  Pamaldos – Būti jose – gauti gerą vietą. 
  Pamatas – Pamatą mūryti – tavo sugalvoti dalykai duos daug naudos; matyti griūvantį pamatą – saugokis nelaimės. 
  Pametimas – Pamesti ką – veltui pasidarbuosi, Pomidorai – slapta meilė. 
  Paminklas – Paminklas – tavo darbas nueis niekais. 
  Pamišėlių namai – Pamišėlių namai – dideli nemalonumai. 
  Pamokslas – Klausyti jo – liūdesys. 
  Pana – Paną seną matyti – nemalonumą ir netikėtą liūdesį; su pana kalbėti gyvenimo reikalais – būti savo pažįstamų apkalbėtam; su pana nuo ko nors slėptis – greitai visos paslaptys paaiškės; iš panų laišką arba šiaip kokią žinią gauti – gerą pasisekimą meilėje; gražiai pasipuošusią paną matyti – vyrams nemalonius nuotykius, o moterims laimingą ateitį; bjaurią paną matyti arba su ja kalbėti – visokius nemalonumus; gražią paną matyti – pasitenkinimas; matyti nuliūdusią paną – saugokis, kad mylimas žmogus nesugalvotų kokių nors išdaigų. 
  Pančiai – Pančius lininius matyti – neturtingiems gyvulių įgijimą, o turtingiems – gyvulių padaugėjimą; geležinius pančius nešioti – didelį paniekinimą; numesti nuo rankų geležinius pančius – išsigelbėjimas iš visų vargų; būti geležiniais pančiais surakintam ir įmestam į kalėjimą – netikėtą įskundimą. 
  Papartis – Papartis – nekuklumas, nusikaltimas. 
  Papuošalai – Būti jais pasipuošusiam – laimė; auksinius papuošalus sapne nešioti – sveikata. 
  Papūga – Papūga – sukčiai tave apsuks; kalbanti – liežuviai; lesinti ją – vesti liežuvininkę. 
  Parausti – Parausti – turėsi gėdos. 
  Pardavimas – Derėtis sapne perkant ar parduotat – ramybė, geri laikai. 
  Parduotuvė – Parduotuvė su daugeliu pirkėjų – pelnas; uždaryta – blogi reikalai, derėtis sapne perkant ar parduotat – ramybė, geri laikai. 
  Parkas – Vaikščioti po jį – nepriteklius. 
  Parklupti – Parklupti ant kelių – didelį pažeminimą; parklupusią moterį matyti – nemalonų nuotykį; parklupusį elgetą matyti ir jį pakelti – didelį džiaugsmą; parklupti ir neatsikelti – didelę nelaimę; įpulti į duobę – nemalonias kalbas. 
  Paršiukas – Regėti jį – nuostabi laimė; penėti – saugokis apgavikų; keptas – skausmas. 
  Pasaga – Rasti – laimė; regėti – kelionė; pasakoti ką – tavim susidomės kas nors. 
  Pasakojimas – Pasakoti ar skaityti istorijas sapne – nesėkmė trumpalaikė. 
  Pasamdymas – Pasamdyti ką nors – netikėtą ir nemalonų susirišimą su blogais žmonėmis; būti pačiam pasamdytam – sunkaus gyvenimo pradžią; pasamdyti jauną merginą – nevedusiems susiradimas žmonos, o vedusiems šeimos padaugėjimą; pasamdyti seną ir bjaurią bobą – didelę namų nelaimę. 
  Pasas – Pasas – nemalonumas kelionėj ar gatvėj. 
  Pasibjaurėjimas – Jausti jį – nuliūdimas, rūpestis. 
  Pasigėrimas – Degtinę gerti ir pasigerti – išduosi draugą, mylimąjį. 
  Pasiutimas – Pasiusti – laimė tais metais; regėti pasiutusius – klaidingos žinios, melas. 
  Pasivaikčiojimas – Pasivaikščiojimas – gera klotis; pasveikinti ką – neištikimumas. 
  Pačiūžos – Pačiūžos – gauti daug pinigų. 
  Pašokinėjimas – Pašokėti aukštyn – neteksi tarnybos. 
  Paštas – Paštą regėti – sutvarkyti savo reikalus. 
  Patalas – Patalą minkštą ir gražų matyti – gerą pasisekimą meilėje; patalą nešvarų matyti – sunkias ligas; merginos patale gulėti – ištikimą meilę; vyro patale merginai gulėti – didelę laimę santuokoj; matyti lovą raudonu užtiesalu – laimingą ir naudingą ateitį. 
  Patarimas – Patarti ką kitam – byla, nemalonumai dėl mažmožio; girdėti kitų patarimus – atsilygins tau nedėkingumu ar išaiškės apgavystė. 
  Patiesalas – Regėti jį – būti pakviestam į svečius; eiti juo – rasi kelią į pasisekimą. 
  Patrankos šūvis – Patrankos šūvis – įgyti valdžios. 
  Paukščiai – Tupį – gedulys; skraidą – žinios; gaudyti – pergalė, laimėjimas; laikyti narvelyj – būsi gudresnis už kitus; pjauti juos – nuostolis; lesinti – susikviesti linksmą kompaniją. 
  Paukštis (perkūno oželis) – Regėti jį – darbo permaina. 
  Pavardė – Girdėti savą – gera žinia; regėti parašytą – įkliūsi į bylą. 
  Pavargėlis – Pavargėlį matyti – didelę ir netikėtą laimę; pačiam pavargėliu būti – vargingą ateitį; su pavargėliu ginčytis – didelius nesusipratimus; duoti ką nors pavargėliui – didelį džiaugsmą; daug pavargėlių matyti – nepasisekimą gyvenime ir didelį skurdą; su pavargėliu juokauti draugų nusigyvenimą; su pavargėliais šokti – laimingą ateitį. 
  Pavasaris – Pavasaris – puiki ateitis. 
  Paveikslas (šventasis) – Regėti jį – džiaugsmas; nukabinti – nedėkingumas; sunaikinti – nelaimė; regėti veidrodyj – liga. 
  Pažįstami – Regėti juos – slaptų troškimų įvykimas. 
  Peiliukas – Peiliukas – nepriteklius; įsipjauti juo sutuoktinio ne ištikimumas. 
  Pečiai – Pečiais traukti – sunkų ir nemalonų darbą; pečius kruvinus turėti – didelį vargą; jeigu kas nors nukirto mentį – mirtį iš namiškių tarpo; pečius sutinusius turėti – saugokis sunkaus darbo, kad nesusižeistum; pečius stiprius turėti – turtingumą; pečius nuleistus turėti – sunkų gyvenimą; pečius sutriuškintus turėti – saugokis griuvėsių, kad jie tavęs neprislėgtų; nukirstus pečius turėti – greit neteksi dviejų giminiečių. 
  Pelkė – Regėti ją – tamsi ateitis; braidžioti po ją – pavojai. 
  Pelenai – Barstyti juos – gedulas; semti – lauk palikimo; vaikščioti po juos – tavo godumas nebus patenkintas. 
  Pelė – Sapne regėti pelę – nemalonumai, nenuoširdi draugystė, merginai sapnuoti pelę – klastingi priešai, galima ir apgaulė, kurią jie rezga; matyti pelę ant drabužių – neišvenkait skandalo, kuriame atiteks pagrindinis vaidmuo – sapnuotojui; balta – gera, laiminga santuoka ar tiesiog draugystė; gaudyti peles – tavo sumanymai geri; cypianti (cypimas pelės) – apgaulės tikimybė, tave nori apvogti; bėgiojančias po kambarį peles matyti – maži nuostoliai, tačiau jei nuo pelių nebėgate, – gali užgriūti didelės bėdos, nuostoliai; su pelėmis peštis – būsite nugalėti ir galit patirti nesėkmes, nuostolius; leisti pelei pabėgti – kova su abejotinos reputacijos žmonėmis, avantūros; jeigu sapne užmušėte pelę – pergalė, nugalėsite savo priešus; sapne regėti katino pagautas peles – nemalonumai dėl priešingos lyties atstovų; jei pelė graužia duoną – blogi, netikę sumanymai, idėjos. 
  Pelėda – Regėti ją – artimo žmogaus susirgimas; ant stogo – namams nelaimė; girdėti ją kuvėkčiojant – nelaimingas atsitikimas. 
  Pelėsiai – Pelėsiai – neturi, kas tau gera linki. 
  Pempė – Pempę matyti arba girdėti jos riksmą – gausi iš tolimų kraštų netikėtą ir liūdną naujieną; pempę nušauti – už nusikaltimus papulsi į valdžios rankas; pempę vaikant matyti – saugokis, kad nepapultum į blogų žmonių rankas; daug pempių lekiant į šiltus kraštus maryti – oro pasikeitimą. 
  Pentiniai – Pentinus matyti arba pačiam juos nešioti – didelį džiaugsmą; pentinus nulaužyti – laimės ir pagarbos netekimą; pentinus pamesti – didelį nepasisekimą, o kariams gėdą. 
  Perekšlė višta – Perekšlę vištą matyti – didelį nepasitenkinimą gyvenimu; perekšlę vištą kiaušinius dedant matyti – ramybė iki gyvos galvos; matyti po perekšle višta viščiukus – didelį džiaugsmą; perekšlę vištą nuimti nuo kiaušinių ir pastebėti viščiukus – saugokis netikėtos vagystės. 
  Pergalė – Pergalę matyti – laimingą gyvenimą; nugalėtam būti – nusiminimą; nugalėti savo žmoną – didelį džiaugsmą. 
  Perkūnas – Perkūną trankantis girdėti – greitą oro pasikeitimą; matyti perkūną trenkiant į medį – netikėtus nuostolius; būti pačiam perkūno pritrenktam – netikėtą ligą arba skurdą; matyti perkūno pritrenktą žmogų – saugokis netikėtos nelaimės. 
  Perkūno oželis (paukštis) – Regėti jį – darbo atmaina. 
  Perėja (kalnuose) – Perėja (kalnuose) – rasti kelią į turtą. 
  Perėjimas – Regėti perint paukštį – be reikalo rūpintis. 
  Perlai – Perlus matyti arba juos čiupinėti – širdies skausmą; perlus birančius matyti – greit turėsi didelių nuostolių; perlus nupirkti – turtingumą ir džiaugsmą; perlus parduoti – ašaras dėl turto; matyti vagiant perlus ir negalėti sulaikyti vagies – didelį vargą; matyti kokią nors ponią, pasipuošusią perlais – išdidumą. 
  Persikas – Valgyti jį – meilė; regėti medyje – patirti pagundų; raškyti – reikalų pasisekimas; dalyti kitiems – geras priėmimas naujoj draugijoj. 
  Petnešos – Petnešos – pagalba ir globa. 
  Pėdai – Regėti juos – sulauksi gerų laikų; rišti – sėkmė, laimė; kulti – pakvietimas. 
  Pėstininkas (kareivis) – Pėstininkas (kareivis) – nugalėti kliūtis. 
  Pjauti (skersti) – Pjauti (skersti) be pasigailėjimo gyvulį – greit ko nors iš savo artimų neteksi; skersti paukštį – saugokis nemalonių nuotykių; skersti aviną – nusiminimą ir nemalonias bylas. 
  Pjautuvas – Pjautuvas – ūkio klotis. 
  Piemenė – Piemenė – malonus susitikimas. 
  Piemuo – Ganąs gražius galvijus – laimingas gyvenimas; liesus – šeimos prieauglis; ganąs kiaules – nugalėti savo priešus. 
  Pienas – Pirkti – džiaugsmas; palieti – nuostolis dėl pasiskubinimo; gerti jį – sulauksi sunkių dienų. 
  Piešiniai – Piešiniai – daug patirsi malonumo. 
  Piešimas – Piešti – pagarba; regėti piešiantį – nauji sumanymai. 
  Pieva – Eiti ja – gera ateitis; gulėti joj – malonus gyvenimas; žalia – laiminga santuoka. 
  Piktadarys – Regėti – meilės nemalonumai; pagauti jį – pavojus. 
  Piktžolės – Piktžoles iš dirvos rauti – greitai teks turėti visokių nesusipratimų šeimoje; piktžolių šaknis draskyti – blogų žmonių pašalinimą iš savo tarpo; piktžolių krūmus rauti – sunkų ir nemalonų darbą; būti piktžolių subadytam – saugokis neteisingų liežuvių. 
  Pilis – Regėti ją – norai įvyks; gyventi joje – turėsi daug pinigų; įeiti į vidų – priepuolis. 
  Pilnatis (mėnesio) – Pilnatis (mėnesio) – meilės laimė. 
  Pilvas – Apvalus – greitai pereinantieji rūpesčiai; išvirtas – gausus pelnas; įdubęs – nerimas. 
  Pingvinai – Pingvinai sapne simbolizuoja žmones, t.y jums nemielus žmones. 
  Pingvinai ant ledo – Jei sapnuojate pingvinus ant ledo – kazkam jūs linkit nesėkmės ar tiesiog norit kad kažkam nepasisektu, nes pingvinai sapne simbolizuoja žmones, jums nemielus žmones. 
  Pinigai – Gauti jų – didelės išlaidos; šunpinigių (netikrų pinigų) turėti – netekti palikimo; rasti – laimingas lošimas; skaityti – daug uždirbsi; pamesti – nevaisingas darbas; skolinti – rūpesčiai; vogti pinigus – būsi primuštas. 
  Piniginė (Kasa) – Regėti ją – esi tarp piktų žmonių; atidaryti ir matyti daug pinigų – turtas; atidarius matyti tuščią – nepriteklius. 
  Pintinė – Pintinė su gėlėmis – meilės laimė; dyka – myli nemylimas; pinti ją – ilgas kentėjimas. 
  Pipirai – Valgyti – priešingumas; grūsti ar malti – ūpas. 
  Pirkimas – Derėtis sapne perkant ar parduotat – ramybė, geri laikai. 
  Pirštas – Pamesti jį – nuostolis; sužeisti – būsi gerbiamas ir mylimas; turėti dailius pirštus – būsi gerbiamas. 
  Pirštinės – Pirštinės ant rankų – mandagumu pasieksi tikslą. 
  Pištalietas – Regėti ji – pyktis; šauti juo – geri dalykai. 
  Pjūklas – Regėti jį – įvyks tavo troškimai; pjauti – klotis. 
  Pyktis – Jausti jį – baigti keblų, santykį; regėti supykus – bloga draugija. 
  Pypkė – Rūkyti ją – apgalvotas veikimas bus tau laimingas, sudaužyti ją – nebūsi persekiojamas. 
  Pyragaitis – Kepti – svečiai; valgyti – ginčai ir nemalonumai. 
  Plakimas – Regėti ką plakamą – pikti liežuviai. 
  Plaukai – Šukuoti juos – geras uždarbis; nukirpti kam nors – mirtis šeimoj; nusikirpti sau plaukus – reiškia rūpesčių pabaigą; slenką – turto netekimas; sušiurpinti – šeimos nesantaika; šukuoti kitam – iš netyčių įgrįsti kam nors; kasą plaukų regėti ją juokiasi iš tavęs; pinti – nerimtai žiūri į rimtą dalyką; dažyti plaukus – permainos gyvenime. 
  Plaukti – Tyrame vandenyje – gyvenimas be rūpesčių; drumstame – priešingumai; plaukti ir prigerti – nelaimė. 
  Plauti – Plauti ką nors – švaros pamėgimą; plauti grindis – greit susilauksi netikėtų svečių; stiklinę plauti – pavyzdingą gyvenimą; plauti nešvarius rūbus – visų nemalonumų nusikratymą; plauti rūbus moteriai – džiaugsmas. 
  Pleiskanos – Pleiskanas galvoje turėti – didelius rūpesčius; pleiskanas šukuoti – nemalonią naujieną; labai daug pleiskanų galvoje matyti – didelį skurdą. 
  Pleištas – Pleištas – nesantaika. 
  Pleistras – Regėti jį – žala, lipdyti jį prie žaizdos – pasiskubinsi ką gelbėti; ant akies – dovanoji įžeidžiantiems tave. 
  Plėšikai – Regėti juos – patirsi nemalonumų per savo kaltę. 
  Plikė – Plikė – ankstyva senatvė. 
  Plikšala – Plikšala – venk slidžių įmonių. 
  Plyta – Regėti krintančią – rūpesčiai; dirbamą – nemalonios išlaidos; nukrenta ant galvos – galite tikėtis migrenos priepuolio. 
  Plunksnos – Juodos – nelaimė; baltos – liksi apvalytas nuo įtarimų; skraidančios – linkėjimų įvykimas; plėšyti jas – pergalė. 
  Pluta – Plutą duonos valgyti ir nesuvalgyti – didelį pasisekimą ūkininkavime; plutą minkštą valgyti – tinginystę ir pasileidimą; plutą sudegusią valgyti – didelį nesumanumą darbuose; plutą nešvarią matyti – nemalonumą tarp draugų. 
  Plūgas – Plūgą matyti arba su juo arti – didelį pasisekimą. Su plūgu važiuoti – didelį pasisekimą darbuose. 
  Pokylis – Eiti į jį – patirsi didelį malonumą ir džiaugsmą; šokti jame – šviesi ateitis. 
  Ponia – Ponia – santuoka; išsipusčiusi – riejimasis ir nuliūdimas; ponios draugija – liežuviai. 
  Popierius – Regėti jį – rūpesčiai; rašyti jame – gausi nemalonių laiškų; lakiojąs po orą – nusivylimas; baltas – tavo nekaltumas paaiškės; spalvotas – gera žinia; juodas – bloga žinia; prirašytas – puolimai; karpyti jį – išsiskyrimas; draskyti – pyktis 
  Popiežius – Ligoniui – palengvėjimas; sveikam – naujos viltys. 
  Porcelianas – Regėti ją – tauravimas; sudaužyti – netikėtas nemalonumas. 
  Potfelis – Portfelis – neaiškaus dalyko paaiškėjimas; pamesti jį – nemalonumas. 
  Potvynis – Jeigu sapnuojate miestą arba kaimą, apsemtą tamsiu nešvariu vandeniu – neišvengsite katastrofos, dėl kurios bus daug nelaimių. Sapnuoti, kad švariu vandeniu apsemti didžiuliai plotai – ramybė, gerovė, kuri ateis po beviltiškos kovos su likimu. Jeigu sapnuojate, kad potvynio metu išsiliejusios upės vanduo neša Jus kartu su nuolaužomis – liga arba svarbių reikalų žlugimas. Sapnuoti, kad potvynio metu esate aukštai ir Jūsų nepasiekia vanduo – geras sapnas – tai dideli siekiai ir nauji planai, kuriuos įgyvendinsite. Sapne regėti, kad potvynio metu žūsta žmonės – sunkios netektys, neviltis, daranti gyvenimą liūdną ir beprasmį. 
  Povas – Bernaičiui – graži sužadėtinė; mergaitei – mylimasis; susituokėliams – sekimasis. 
  Pragaras – Būti jame – laikinas reikalų pablogėjimas; išsigelbėti iš jo – pavojaus išvengimas. 
  Prakaitas – Prakaitas – susirgimas. 
  prakeikimas – Prakeikti ką – turi tvirtą širdį; prakeiktam būti – išvengti didesnio pavojaus. 
  Praraja – Įkristi į ją – daug kliūčių; negalėti iš jos išlipti – pateksi į blogą draugiją; regėti ją – liga, nesisekimas. 
  Prašymas – Klausyti jo – įgyti reikšmės; atmesti -prarasti ką nors; prašyti ko nors iš kito – didelius rūpesčius ir vargingą gyvenimą; prašyti iš savo gimdytojų ko nors ir išprašyti – ko prašai, to negausi; jeigu kas nors tave prašo – išdidumą ir garbe; prašyti didelį turtuolį – saugokis, kad jis tavęs nenuvarytų į kalėjimą. 
  Praustis – Praustis švariame vandenyje – nenusakomą džiaugsmą; praustis su pienu – moterims grožį; o vyrams – gėdą; prausti kūdikį – nevedusioms sulaukimą kūdikio; praustis ir nenusiprausti – saugokis limpamų ligų; prausti dėmėtą veidą ir nenusiprausti – sunkią ligą. 
  Prekijas – Būti juo – pasiturimas gyvenimas; regėti jį arba kalbėtis su juo – byla; sėklų prekiją regėti – susidursi su begėdžiais. 
  Prekybos įmonė (krautuvė) – Ją matyti arba joje ką nors pirkti – sunkią ir nemalonią konkurenciją; pačiam dirbti krautuvėje – saugokis gudrios apgaulės; krautuvės vedėju būti arba apskaitą vesti – gerą ir pelningą uždarbį. 
  Prekymetis – Prekymetis – didelis džiaugsmas. 
  Priegalvis – Regėti jį – išsisukti iš didelės bėdos. 
  prieglauda – Prieglaudą regėti – rūpesčiai. 
  Priekalas – Regėti jį – pralaimėjimas; kalti ant jo – turėsi darbo bei triūso. 
  Priekaištas – Girdėti prikaišiojant – gausi dovaną. 
  Priesaika – Prisiekti arba regėti prisiekiančius – turėti bedų. 
  Prigerti – Prigerti – nevykusi santuoka; regėti prigėrusį – šykštus asmuo nuodija tau gyvenimą. 
  Prijuostė – Daili – dovana; skalbti ją – nori tave kas valdyti; lopyti – privalai būti taupus; pamesti – apsiriksi. 
  Prisiekti – Prisiekti kieno nors naudai sapne – paveldėjimas, bet tie turtai svetimų žmonių; prisiekti varguoliui – blogos žinios, turtuoliui – linksmybės. 
  Prisikėlimas (atgijimas) – Atgimti sapne arba prisikelti iš numirusiųjų – tai ženklas, kad turi pradėti kitaip tvarkyti savo gyvenimą, tiesiog reikia kažką keisti. 
  Psalmės (giesmės) – Psalmes giedoti – atsivertimą į tikėjimą: psalmes girdėti kitą skaitant arba giedant – sunkų ir nereikalingą darbą. 
  Pudingas – Tiekti jį – esi vaikų mylimas; valgyti – pokalbiai. 
  Pudra – Pudra – išdidumas. 
  Pudrinė – Pudrinė – gudresni tave pergudraus; pudruoti save – nori paslėpti nusikaltimą; pudruoti kitą – padėti kam daryti pikta. 
  Pulkas – Pulką kariuomenės matyti – didelį pasisekimą tarp draugų; pulką moterų matyti arba su jomis kalbėti – saugokis su moterimis susipykti, kad negautum į kailį; pulką elgetų matyti – saugokis sunkaus vargo; pulką policininkų matyti – saugokis skriaudos. 
  Pulkininkas – Regėti jį – gauti gerą vietą: šnekėtis su juo – sutvarkysi painų reikalą. 
  Pulti – Pulti iš aukšto – saugokis nelaimės. Pulti iš medžio – netikėtą išgąstį; pulti nuo arklio – greit gausi smūgį; pulti nuo stogo – liūdesį. 
  Puodas – Regėti jį – turto padidėjimą, sukulti – vargas. 
  Puodelis – Regėti jį – būsi aplankytas moters; sudaužyti – susipykti su pažįstamais; mazgoti – susilaukti daug svečių. 
  Puodžius – Puodžius – pavojaus išvengimas. 
  Puokštė – Puokštė – laimė meilėj. 
  Pupos – Raškyti jas – visos kliūtys bus pašalintos; valgyti – vaidai bei ginčai; sodinti – reikalų pasisekimas; pjauti – rūpintis ateitimi; regėti augant ir žydint – troškimų įvykimas. 
  Purvas – Purvinam būti – šmeižtas; purvinti ką – turėti piktą sumanymą; braidyti po purvą – susidėti su blogais žmonėmis ar nemalonios žinios; purvinti save – laimė. 
  Pušis – Pušis – turi ištikimų draugų. 
  Pušynas – Pušyną matyti – gerą ir laimingą gyvenimą; pušyne miegoti – laimingą ir malonią ateitį; pušyną kirsti – pasitenkinimą gyvenimu; Per pušyną nakčia važinėti – slaptingą gyvenimą; Pušyną ant aukšto kalno matyti – džiaugsmą. Pušis žydinčias matyti – ligoniams ligos pagerėjimą, o sveikiems – didelį džiaugsmą moterystėje. 
  Putpelės – Regėti jas – žinios iš tolimų kraštų, girdėti – įvyks vienas tavo noras 
  Pūga – Pakliūti į pūgą ? gyvenimiška audra, kuri greit praeis (atsiuntė Afre) 
  Pūkai – Pūkus žąsų matyti arba juos kedenti – didelių turtų įsigijimą; jeigu vėjas pūkus nuneša – saugokis bankroto; jeigu dalį pūkų vėjas nuneša – tai ir turto dalies neteksi; būti pūkuotam – didelę gerovę; pirkti pūkus – turtingumą; parduoti pūkus – nuostolis. 
  Pūliai – Regėti juos – liga. 
  Pūslė – Regėti ją lekiant – gauti naujų pareigų; pakilti ja – naudingas darbas; kylanti aukštyn – negalėti pasipelnyti; krintanti žemyn – tavo sumanymai nueis niekais. 
  Pūsti – Pūsti į kumšti – paaukosi dovaną; į instrumentą – draugystė.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*

11 - suma sapnų pasakojimų apie “P

  1. SAPNAVAU;KAD BUVAU KAPINESE IR MACIAU KAPA KURI APZIURINEJAU IR STEBEJAUSI KODEL TIK VIENA DEGANTI ZVAKE PADETA IR MAZAI PASODINTA GELIU.PO TO ATSIDURIAU PAS MAMA SODYBOJE,KURI REALYBEJE VISAI KITAIP ATRODO:TEN KROVIAUSI LAGAMINUS BUDAMA LAUKE IR VIS SVERIAU-TIKRINAU JU SVORI.I VIENA KROVIAU DAUG POMIDORU…

  2. sapnavau kad stovejau salia iskasto kapo ir pravaziuodamas mano vyras mane istume i ta duobe

  3. Sapnavau kad mano amzinatelsi senelis guli karste ir mes ji ruosiames laidoti,ir mano mama atsisveikidama su sypsena pabuciavo ji ir jis pramerke akis,ir atsisedo…jo akys buvo labai juodos.Ka tai galetu reiksti?

  4. sapnavau kad buvom kapinese ir zmogus irito i didele duobe o traktorius uzpyle ta duobe zemem. poto mes isejom, mano vaikinas sake kad mes turime grysti. ir mes gryzom ieskoti vel tos duobes- to zmogaus , ka tai gali reiksti,? prasau padekit

  5. Sapnavau, kad mano kunas, o ypac visa nugara nuseta didziausiom puslem. Bet skausmo nebuvo.
    Ka tai turetu reiksti???