M

Mada – Sapne pagal madą rengtis – tuštybė; stebėti madų demonstravimą – neištikimybė; jei sapnuojate, kad vartote madų žurnalą ar renkatės drabužį, – į Jus bus atkreiptas dėmesys, galimos permainos. 
  Mainai – Mainyti ką nors su kitu – greitai patirsi daug nemalonumų; mainant apgauti ką nors – greit tave apgaus; mainais gauti gerą arklį didelę laimę; būti mainais apgautam – didelius nepasisekimus; avį išmainyti su čigonu – saugokis, kad čigonas avies nepavogtų; kiaulę, mainyti su ūkininku – greit nusikratysi visų nemalonumų. 
  Maišas – Grūdų – daug turi pavyduolių; vaisių – nuostoliai; kiauras – didelį nuostolį; dykas – tavo sumanymas nepavyks; nešti sunkų maišą – turėti sunkaus darbo; daug pilnų maišų – tauravimas. 
  Makaronai – Valgyti juos – patirti apie mylimo žmogaus susirgimą ar sielvartą. 
  Makštis – Regėti ją – atrasti pamestą daiktą. 
  Malkinė – Malkinč matyti – gaisro pavojus. 
  Malkius – Sutikti jį – pavojus susižeisti arba susimušti. 
  Malksnos – Malksnos krintančios – paveldėjimas, pelnas. 
  Malūnas – Matyti malūną – pralobimas. 
  Malūnininkas – Regėti jį – nemalonumai dėl neatsargių žodžių 
  Mankietai (Rankogaliai) – Purvini – išsiskyrimas; suplyšę – reikšmės netekimas. 
  Maršas (Žengsmas) – Iškilmingas – laimė. 
  Marti – Marti – susipažinimas su nauju asmeniu. 
  Mašina – Mašina – sutvarkytas gyvenimas; gaisrinė mašina – galimumas pralobti. 
  Matikas (kauptukas) – Matiką (kauptuvą) matyti arba su juo ką nors kaupti – greit susilauksi gerų darbų; su kauptuvu bulves arba kitas daržoves kaupti – gerą derlių; kauptuvą naują pirkti – saugokis, kad kas nors tavo gero darbo nesutrukdytų; su kauptuvu ką nors mušti – priešų nugalėjimą ir iš jų pasityčiojimą. 
  Maudytis – Maudytis upėj – patvara; sudrumstame vandenyje – gaisro pavojus; šiltame – ištaigos. 
  Maurai – Maurus ant vandens matyti – reiškia sunkią ir neišgydomą ligą; Maurus gerti – reiškia sunkų ir nelaimingą gyvenimą. 
  Mazgas – Mazgą sumegzti – didelius vargus. Daug mazgų sumegzti – dideles pinkles; pačiam atsisėdus mazgus megzti – netekimą darbo; negalėti mazgų atmegzti – nusiminimą. 
  Mazgojimas – Mazgoti ką nors – gerą ir malonų gyvenimą; mazgoti šaukštus – švarumą ir malonumą; mazgoti rankas – greitą atsisakymą nuo nešvarių darbų; matyti nemazgotais marškiniais gražią panelę – saugokis nešvarumų, kad neužsikrėstum kokia nors liga. 
  Medalionas – Jei sapne regite, kaip jums ant kaklo kabina medalioną – greitai gaus puikų pasiūlymą, labiau susijusį su asmeniniu gyvenimu; jei draugas (ė) grąžina jūsų dovanotą medalioną – tikėtinas nusivylimas; jeigu pametat medalioną – mirtis, nelaimė, liūdesys; sulaužyti medalioną – nusimato kebli situaciją. 
  Medeliai – Sodinti juos – turtinga santuoka; laikyti – gerai išauklėsit savo vaikus 
  Medicinos sesutės – Susapnuotos ligos, ligoninės, gydytojai, sesutės, lašelinės – gali reikšti jog jus neraminanti problema yra psichologinė, dvasinis prislėgtumas, nerimas, depresijos būsena. 
  Medis – Žydįs – daug laimės, liepsnojąs – nuostoliai, nudžiūvęs – nesisekimas, su vaisiais – įgysi gerą draugą; nukirstas – prarastos viltys; įlipti į jį – laimė visur kur; nukristi nuo jo – tyčiosis kas nors iš jūsų; kirsti jį – kenkti sau akiplėšiškumu; krėsti jį – laimė; tankiai lapotas – pelnas; be lapų – nuostoliai; sėdėti jame – garbė, sėdėti po juo – gera žinia; kapoti jį – turto netekimas, tašyti – pasieksi savo tikslą, plaukiąs – vilčių žlugimas. 
  Medus – Valgyti jį arba matyti ką valgant – turtingiems – sveikata; beturčiams – turtingųjų parama. 
  Medžiaga (flanelė) – Sapne matyti – troškimai, svajonės netrukus išsipildys. 
  Medžiotojas – Medžiotoją matyti – saugokis tų žmonių, kurie nori tau pakenkti; būti medžiotojo sužeistam – jauniems reikia saugoti savo mylimą žmogų, kad kas nors nepaveržtų, seniems reiškia širdies sunkumą; su medžiotoju kalbėtis – didelį džiaugsmą; medžiotoją sumušti – netikėtą vargą. Matyti medžiotoją antį arba žąsį nušautą nešantis- gerą meilėje pasisekimą; daug medžiotojų matyti apsikabinėjusių visokiais žvėreliais – naudingą ir malonų darbą. 
  Medžiojimas – Medžioti smulkius gyvulius – nesėkmė, stambius – gerovė 
  Medžių genėjimas – nuostoliai namuose ar dėl artimų žmonių. 
  Mezgimas – Megzti ką nors – tavo naudingas sumanymas padės tau praturtėti; megzti raudoną megztinį – didelį, pasisekimą meilėje; daug mezginių matyti – reiškia turto įsigijimą; nešvarius mezginius matyti – didelę gėdą. 
  Meilė – Jeigu sapnuojate, kad meilė užpildo Jūsų sielą, vadinasi, sėkmingi reikalai išvaduos nuo kasdieninių rūpesčių; Žmonai arba vyrui sapnuoti, kad jie myli vienas kitą – didžiulė laimė ir gera linksmų bei laimingų vaikų, kurie suteiks jiems džiaugsmo, ateitis; Jeigu sapne regite mylimą žmogų, vadinasi, esate patenkinti dabartine padėtimi; Jeigu sapne regite mylinčius tėvus, vadinasi, sieksite užsibrėžto tikslo; Jeigu sapne meilikaujate – būkite atsargūs ir gudrūs; Jeigu sapnuojate, kad meilė praėjo, vadinasi, teks spręsti sunkų klausimą: ar ne geriau pakeisti gyvenimo būdą? Mylėti gyvūnus – pasitenkinimas savimi. 
  Meilikauti – Meilikauti – būk atsargus ir gudrus. 
  Meilužis – Jeigu moteris sapnuoja, kad jai nepatinka meilužis, vadinasi, kas nors, pareiškęs savo teises į ją, gali sukelti vaidus; Jeigu moteris sapnuoja, kad ji pati yra meilužė, – savo nepadoriu poelgiu jį save pažemins; Vyrui sapnuoti, kad turi meilužę – gėda, kuri aptemdys jo gerą vardą ir sukliudys reikalams; Jeigu vyras sapnuoja, kad jo meilužė neištikima jam, – susidūrimas su senais priešais; Jeigu sapne regite, kad lovoje guli svetimas žmogus, vadinasi, Jūsų nerūpestingumas paveiks aplinkinius; Jeigu sapnuojate, kad gulite lovoje su kokiu nors gyvūnu, – laukite didžiulių nesėkmių. 
  Meitėlis – Meitėlį matyti – saugokis dykaduonių; kad tavęs neišnaudotų; meitėlius riebius matyti – nešerk dykaduonių; nes jie tau nebus dėkingi. Meitėlius visus išpjauti – greit nusikratysi nuo visokių valkatų. 
  Melas – Meluoti – laimėti loterijoj; meldai – netvirta laimė. 
  Melžimas – Melžti – susipažinti su turtingu asmeniu; matyti melžiant – naujas draugas. 
  Mėnulis – Raudonas – karas, skaistus – laimė, miglotas – meilės ginčas, krintąs nuo dangaus – laimingas įvykis; pilnatyj – moterims pastojimas, senas – neištikimumas meilėj; jaunas – žymaus asmens mirtis 
  Mergaitė – Graži – didelės išlaidos; bučiuoti ją – džiaugsminga nelauktybė; verkianti – būsi apsaugotas; šokanti – meilės laimė 
  Mesti – Mesti ką – sumanymų įvykimas, supykus – žala 
  Meškerė – Meškerę matyti arba su ja žuvis gaudyti – apgaudinėjimą; meškere pagauti žuvį – gerą ir laimingą pelną; matyti vaikus meškeriojant – saugokis netikėtų nuotykių. Meškeriojant pagauti ūdrą arba jūros vilką – saugokis ginkluotų plėšikų. 
  Mėlynė – Turėti ją – saugokis muštynių. 
  Mėnesio pilnatis – Mėnesio pilnatis – meilės laimė. 
  Mėsa – Mėsą kruviną matyti – didelį, vargą ir nemalonias bylas; mėsą virti arba kepti ant keptuvės – geidulių patenkinimą. Mėsą supuvusią valgyti – visokias nelaimes ir nuotykius. Valgyti kiaulės mėsą – prasigyvenimą. Mėsą kapoti su kirviu – greit teks būti teisme ir turėti nemalonią bylą. Mėsą pasidėjus ant stalo pjaustyti – teks turėti teisme kriminalinę bylą. Mėsą judančią matyti – netikėtą atnaujinimą bylos. 
  Mėsininkas – Mėsininką matyti arba su juo kalbėti apie visokius reikalus – saugokis, kad nepakliūtum į mėsininko rankas, nes gali būti sunkiai sužalotas. Matyti mėsininką gyvulį mėsinėjant – turėsi nemalonumą iš savųjų: su mėsininku susimušti – saugokis netikėto priešo. Mėsininku pačiam būti – greit gausi nepatenkinamo darbo. 
  Mėšlas – Mėšlą tarnautojui ar valdininkui sapnuoti – nešvari sąžinė, kyšių ėmimas; Tokiam žmogui sapnuoti mpšlo vežimo, kratymo, aparimo darbus – perspėjimas, kad bus blogai apkalbėtas; Sapne matyti didelę mėšlo krūvą reiškia, kad greitu laiku gausite pinigų; Šis sapnas geras ūkininkams ir verslo žmonėms – žada sėkmę, pelningus reikalus, gerą derlių; Merginai – sėkmingos vedybos; Krauti mėšlą – Jus pažemins netikri draugai; Jeigu sapnuojate, kad tręšiate mėšlu daržą, – gerovė namuose, turtas, pelnas; ūkininkams – padaugės galvijų; Vežti mėšlą į lauką – turto padidėjimas; Kratyti mėšlą – Jūsų darbas bus pelningas; Aparti mėšlą reiškia, kad Jūs protingai ūkininkaujate; Būti apdrabstytam mėšlu – nelaimė; Išsitepti mėšlu – liga; Karvės mėšlas – sveikata; Jeigu sapne pajutote mėšlo kvapą, uostyti – vadinasi didelė tikimybė laimėti loterijoje; Mėšlynus sapnuoti, jais vaikščioti – Jūsų negerbia draugai; Mėšlavežį sapnuoti – daug darbo turėsite; Apskritai sapnas apie mėšlą – tai pinigai, turtas, prieauglis, pelnas, geri metai. 
  Miegantys – Miegančius regėti – laimė. 
  Mielės – Mielės – tavo triūsas bus vaisingas. 
  Miestas – Didelis – daug gyvendamas patirsi; mažas – siauros gyvenimo pažiūros; su daugeliu bokštų – sumanysi nepaprastą dalyką. 
  Miežiai – Miežius matyti augančius – didelį pasisekimą ūkininkavime; miežių kruopas valgyti – didelį pasisekimą darbuose; miežius vežti – turtų padaugėjimą; miežius pjauti arba kulti – turtingumą; pageltusius miežius matyti – ūkininkams blogą maistą, o šiaip žmonėms – vargingą gyvenimą; miežių duoną kepti – maisto trūkumą. 
  Migdolai – Migdolus valgyti – netikėtą turtų įsigijimą; migdolai su gėrimu sumaišyti ir gerti – lengvą turtų įsigijimą; migdolus karčius valgyti – netikėtus nuostolius. 
  Migla – Miglą baltą matyti – ateinančią laimę; miglas juodas matyti – gyvenimo sunkumus; miglotą dangų matyti – nešviesią ateitį; paklysti miglose – nusiminimą; migla kylanti nuo žemės – rūpestis; krintanti – reikalų paaiškėjimas; išsisklaidanti – nukreipti įtarimą. 
  Miltai – Miltai – šeimos padaugėjimas. 
  Milžinas – Regėti jį – palikimas. 
  Minia – Regėti ją – laimėjimas, pergalė; būti joj – kliūtys, vaidai; jeigu sapne nuolatos atsiduriate siaurame tunelyje ar minios spūstyje – kvėpavimo organų sutrikimai. 
  Mirta (gėlė) – Mirtą matyti – netikėtą pažintį; papuošti panelę arba vaikiną mirtomis – greit bus vestuvės; būti pačiam papuoštam – teks dalyvauti vestuvėse; mirtą žalią matyti – didelį džiaugsmą; mirtą pageltusią matyti – gyvenimo galą. 
  Mirtis – Mirti – ilgas gyvenimas; regėti mirštančius – linksmos žinios. 
  Miškas – Degąs – gedulys; tankus, tamsus – pasisekimas; gražus, žalias – laimingas susitikimas. 
  Miškininkas (eigulys) – Namuose netikėta nelaimė; Miškininko būti nutvertam sapne – turėsi bėdų, kaip sakant per valdiškus namus, kažkokius. 
  Mįslė – Įspėti ją – svarbus paaiškėjimas. 
  Mylėti – Mylėti sapne jauną merginą – džiaugsmas, nugalėsite visus sunkumus. Mylėti seną moterį – liūdesys. Save mylėti – patenkinsite geismus ir turėsite naudos. Nemylintį žmogų mylėti – išlaidos ar netikėti nuostoliai. Meilės jausmus sapne su kokiu nors asmeniu vienas kitam išsakyti – liūdesys, tą meilės prisipažinimą nutraukti – garbingai nugalėsite visus savo priešus. Mylimam žmogui prisipažinti, kad jį mylite – moterų pinklės. Mylėtis sapne senam žmogui su jauna mergina – didelė ir netikėta laimė. Mylėtis jaunam su sena pana – būsite paniekinti. Besimylint susipykti – saugokitės moterų. 
  Mokykla – Būti joj – bus nemalonumų; pilna vaikų – daug rūpesčių. 
  Mokymas – Mokyti ką – pakvietimas; mokomam būti – pažinsi teisingų žmonių. 
  Mokytojas – Mokytoją matyti – pasirūpink atlikti savo darbus; mokytojui pamokas atsakinėti – išmintingumą ir gerus pasisekimus. Pačiam būti mokytoju – reiškia laimingą ateitį; būti kurioj nors mokykloj su kitais mokiniais – pasirūpink mokytis, nes ateityje bus tau mokslas labai reikalingas. Draugauti su mokytoju – džiaugsmas. 
  Mokslininkas – Mokslininką matyti arba su juo kalbėti – didelį nepasisekimą užsiėmimuose; mokslininką išvaryti – greit turėsi didelę skriaudą. Mokykloje mokslininką matyti – didelę garbę. 
  Molis – Turėti moliuotas kojas – neįvykdyti sumanymo; lipdyti ką iš molio – pelnas; minkyti jį – palinkimas į dailę 
  Moteris – Nėščia – išteklius; bučiuoti ją – pinigai; juodaplaukė – šmeižtas; ilgais, gražiais plaukais – sveikata; su vaiku – šeimos laimė; sena – barniai; rudaplaukė – nepatvari meilė; su šydu – liga; jauna – pridarysi kvailybių 
  Motina – Regėti mirusią – ilgas tavo gyvenimas; mirštančią – gedulys, rūpesčiai. 
  Muilas – Regėti jį – painių reikalų sutvarkymas; muilintis – ligos išvengimas. 
  Musės – Gaudyti jas – per savo kaltę įpulti į vargą; regėti valgyj ar gėrime – pavojus, įšgąstis; regėti daug musių – nuobodulys. 
  Musmirė – Musmires miške rinkti – didelį nuovargį; musmires dėl musių rinkti – saugokis netikėtai išgerti nuodų; musmirėmis užsinuodyti – saugokis, kad kas nors nenunuodytų. 
  Mušimas – Gauti mušti – gerovė; mušti kitą – būti teisiam; regėti mušamą ar primuštą – gedulas. 
  Muštynės – Regėti jas – nusivilti meilėj; muštis – turėti priešų. 
  Muzika – Girdėti ją – geros naujienos; groti – įsimylėjimas per šokį. 
  Mūras – Lipti per jį – kliūčių įveikimas; neperlipti per jį – nepasieksi savo tikslo; nugriauti – gausi mylimą asmenį; regėti griūvantį – pavojus šeimai. 
  Mūrininkas – Mūrininką matyti – saugokis tinginiavimo; mūrininką matyti mūrijant krosnį – susirasti gerą ir naudingą darbą; mūrininką matyti mūrijant gyvenamą namą – laimingą turtų įgijimą; su mūrininku kalbėti – gerą ir naudingą užsiėmimą; mūrininku pačiam būti – sunkų, bet naudingą darbą. 
  Mūšis – Regėti jį – turėti priešų; dalyvauti jame – mylimoji apvils.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*