Kristus arba dievas

Sapnuoti Kristų – didelį džiaugsmą;

Sapne su Kristumi kalbėti – atsivertimą į tikėjimą;

Kristų nukryžiuojant matyti – didelį nusiminimą ir kančias;

Kristų kalbant ant kryžiaus matyti – pasirūpink pataisyti savo gyvenimą;

Kristų kalbantį girdėti – nepaprastus stebuklus;

Kristų kalbant į žmones matyti – didelę ir malonią naujieną;

Kristų į Dangų žengiant matyti – turėsi nuo Dievo didelę malonę;

Kristų matyti iš Dangaus žengiant į žemę – didelę taiką ir ramybę žmonėms.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*

Vienas sapno pasakojimas apie “Kristus arba dievas

  1. Jau ketveri metai per šv. Kalėdas arba šv. Kūčias sapnuoju tą patį sapną.
    Senoviška, gotinio stiliaus bažnyčia. Labai sena. Žvelgiu pro išdaužtą vitražą į mėnulio pilnatį. Visur labai tamsu, tik apšviečia mėnulis. Apsisuku ir nueinu prie sulūžusių turėklų. Čia gaunasi kaip balkonas stebėti mišių. Grindys ir turėklai aplūžę. Prie altoriaus, į suolus atsisukusi kažkokia juodu apsiaustu būtybė. Suprantu, kad tai piktoji dvasia. Man į galvą ateina žinia, kad turiu ją nužudyti. Negana to, ji mane bando sugauti ir nužudyti.
    Vėliau kažkaip ištrūkstu iš tos bažnyčios (greičiausiai tą dvasią nužudau, nes niekada tos vietos nematau). Su kažkokiu šviesiaplaukiu vyru einame labai akmenuotu keliu. Akmenys tikrai dideli. Prieiname kažkokį didžiulį akmenį. Prie mūsų prišoka kažkokie padarai. Vyras juos sudoroja. Netrukus nurieda tas didelis akmuo ir pasirodo kažkokios būtybės. Jos kviečia įeiti. Vyras visada leidžia man eiti pirmai.
    Tai visda baigiasi sapnas.