KALBA

Jei Jūsų kalbos klausosi kiti žmonės, tada noras, kad Jus suprastų ir pripažintų, bus patenkintas. Jei Jūsų kalbos nesiklauso, – būsite darbe ar šeimoje nesuprastas, nepripažintas, pajusite vienatvę. Jeigu sapne girdite vyriausybės nario kalbą, tai greitu laiku susipyksite su draugu. Pačiam klausytis kalbos – sėkmingi reikalai. Jeigu sapnuojate, kad aptariate kažkieno kalbą, – patirsite nelinksmus nuotykius. Sapne kartoti, analizuoti kieno nors kalbą reiškia, kad prieš pasiekdami tikslą patirsite rimtus išbandymus. Jeigu sapne Jūs bandote prisiminti kažkieno kalbą, vadinasi, laukia netikėtos komplikacijos. Jeigu sapne skaitote graikiškai, vadinasi, naujos idėjos galų gale bus įgyvendintos, priimtos ir praktiškai panaudotos. Nemokėjimas skaityti graikiškai – sunkumai. Jeigu sapnuojate, kad mokotės lotynų kalbos, vadinasi, originalus samprotavimas ir rimti interesai duos sėkmę. Jeigu sapne mokotės anglų kalbos, vadinasi, laukia naujos pažintys ir nauja meilė .

Palikti atsakymą Atšaukti atsakymą

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*

Vienas sapno pasakojimas apie “KALBA

  1. Sapnavau kad iš Amerikos atvyksta du vyrai kurie nori kovoti su mūsų šeima ( mama, tėčiu ir sese) dėl blogo Lietuvos oro… Aš pradedu ruoštis karui ir į rankinę įsidedu puodelių, peilių ir obuolių. Tuomet apsikabinu su šeima. Staiga ateina tie vyrai ir sau ramiai išgeriame kavos, pakalbame. Aš sakau angliškai , kad tai ne tas būdas kuris išspręs šią problemą. Vyras tik paklausia kieno šie žodžiai ir nieko neatsako. Tada vieno vyro telefone suskamba skambutis, kad prasideda kova. Mama su vienu nubėga į kitą kambarį, o kitas tiesiog sėdi ant lovos ir mėto į mano sesę obuolius.Aš nubėgu paskui mamą ir pamatau kaip ji paduria vyrą iš nugaros. Tuomet bėgame atgal pas sesę ir tėtį. Likęs vyras jau įsisiautėjo ir pradėjo mosikuoti kirviu. Aš pradedu į jį mėtyti puodelius ir viską ką turėjau po ranka. Mama stovėjo netoli jo ir aš sušukau jai kad būtų atsargi, bet vyras smogė mamai kirviu į širdį ir taip baigėsi sapnas….