PAVARGĖLIS

Pavargėlį sapnuoti – laimė. Daug pavargėlių sapne regėti – nesėkmės ir skurdas. Su pavargėliu juokauti – pyksitės su draugais. šokti – laimingai gyvensite. Su juo ginčytis – nesusipratimai. Sušelpti – džiaugsmas. Pačiam pavargėliu būti – varginga ateitis …. Visos sapno reikšmės

Pavargėlis

Pavargėlį matyti – didelę ir netikėtą laimę. Pačiam pavargėliu būti – vargingą ateitį. Su pavargėliu ginčytis – didelius nesusipratimus. Duoti ką nors pavargėliui – didelį džiaugsmą. Daug pavargėlių matyti – nepasisekimą gyvenime ir didelį skurdą. Su pavargėliu juokauti draugų nusigyvenimą. Su pavargėliais šokti – laimingą ateitį…. Visos sapno reikšmės

P

Pabaisa – Pabaisą su daug galvų matyti – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų; pabaisą išsižiojusią matyti – saugokis blogų žmonių, kad netektų nukentėti.   Pačia (žmona) – Pačią (žmoną) su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; žmoną sumušti – greit neteksi savo vyriško būvio. žmoną pi… Visos sapno reikšmės