SMAUGTI

Girdėti arba matytį kad ką nors smaugia – išgąstis. Sapne ką nors smaugti reiškia, jog nugalėsite priešus. Pasmaugti ką nors sapne – nusikaltimas. Jei sapne Jus smaugia – liga. Būti pačiam pasmaugtam – pagysite po sunkios ligos …. Visos sapno reikšmės

P

Pabaisa – Pabaisą su daug galvų matyti – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų; pabaisą išsižiojusią matyti – saugokis blogų žmonių, kad netektų nukentėti.   Pačia (žmona) – Pačią (žmoną) su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; žmoną sumušti – greit neteksi savo vyriško būvio. žmoną pi… Visos sapno reikšmės