O

Obelis – Obelis – sumanymas pavyks; žydinti – gera žinia. 
  Obuoliai – Raškyti juos – džiaugsmas; valgyti – meilės malonumai; lupti – nusivylimas; pjaustyti – išsiskyrimas su draugu; rinkti – geri reikalai; supuvę – pavojus. 
  Oda – Oda graži, skaisti – būsi mylimas; susiraukšlėjusi – ilgai gyvensi. 
  Ola – Olą akmeninę matyti – saugokis kokios nors nelaimės; Ant olos ką nors galąsti – greit turėsi pribaigti kurį nors gyvulį. 
  Operacija – Operaciją darant matyti – greit neteksi mylimo žmogaus. Matyti nėščiai moteriai darant operaciją – vedusiems netikėtą ligą; o nevedusiems – greitas vestuves; būti pačiam operuotam – greit neteksi sveikatos ir turto. 
  Operetė – Operetę girdėti – greit būsi iškilmingame pokylyj; Operetę girdėti pritariant muzikai – didelį džiaugsmą; į operete, eiti su jauna panele – didelę gyvenimo permainą. 
  Orarykštė – Orarykštę matyti – neturtingiems didelę laimę; o turtingiems – išgąstį dėl netikėtos nelaimės; orarykštę matyti iš vakarų pusės – turtuoliams laimę, o vargšams – gerą uždarbį; matyti orarykštę ties savo galva – netikėtą ligą. 
  Ožys (malkoms pjauti) – Ožys (malkoms pjauti) – puikios galimybės. 
  Ožka – Melžti ją – liga šeimoj; pjauti – pakliūti į keblumus.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*