PŪSTI

Pūsti sapne į kumštį – kažkam padovanosite dovaną. Į muzikos instrumentą pūsti – nauja draugystė. Ugnį pūsti – įsižiebs viltis …. Visos sapno reikšmės

P

Pabaisa – Pabaisą su daug galvų matyti – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų; pabaisą išsižiojusią matyti – saugokis blogų žmonių, kad netektų nukentėti.   Pačia (žmona) – Pačią (žmoną) su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; žmoną sumušti – greit neteksi savo vyriško būvio. žmoną pi… Visos sapno reikšmės

TRIMITAS

Sapnuoti, kad vaikai pučia trimitus – santarvė namuose. Merginai pūsti trimitą – nusivylimas meile, nes ji svajoja apie šeimyninį gyvenimą, o jos mylimasis net neketina jos vesti. Trimito garsas – netikėtos džiugios naujienos. Sulaužytas trimitas – nelaimingas atsitikimas …. Visos sapno reikšmės