RAGAI

Jei matote ragus muziejuje ar ant sienos, – Jus lydės sėkmė. Tačiau sapnas gali reikšti ir priekaištus dėl netesėtų pažadų. Sapnuoti gyvulio ragus gali reikšti puikybę, pasipūtimą. Jei raguotas gyvulys nori Jus badyti, – susipyksite su šeimos nariais ar draugais. Matyti ragus ant kieno nors galvos – pavojus. Sapnuoti ragus ant savo galvos – nelaimė…. Visos sapno reikšmės

ARTILERIJA

Matyti artileriją – saugokitės pavojų. Girdėti artilerijos šūvius – svarbios žinios. šauti š patrankos – draugystė su karškiu. Patrankos muziejuje – vaidų bei ginčų pabaiga… Visos sapno reikšmės

Archeologas

Archeologas – Dalyvauti archeologų ekspedicijoje – neapdairiai pakeistas darbas ir dėl to patirtas finansinis nuostolis; Stebėti archeologų darbą – nuoskauda, kad esate neryžtingas ir meilėje, ir šeimoje, ir darbe; Lankytis archeologijos muziejuje – senų pažinčių atnaujinimas dar tą patį mėnesį. Tai gali reikšti ir radybas ar stambų laimėjimą loterijoje…. Visos sapno reikšmės