Griaustinis, griausmas

Matyti griaustinį – gerovė bei išgirsi nuostabių žinių, girdėti tik – viršininko pyktis. Tolimas – įspėjimas, permaina. Stiprus – išsipildys norai. Negarsus – nelaukta ir greita gerovė…. Visos sapno reikšmės

Krikštas

Matyti – didelį džiaugsmą. Su Kristumi kalbėti – atsivertimą į tikėjimą. Kristų nukryžiuojant matyti – didelį nusiminimą ir kančias. Kristų kalbant ant kryžiaus matyti – pasirūpink pataisyti savo gyvenimą. Kristų kalbantį girdėti – nepaprastus stebuklus. Kristų kalbant į žmones matyti – didelę ir malonią naujieną. Kristų į Dangų žengiant matyti – turėsi nuo Dievo didelę malonę. Kristų matyti iš Dangaus ž… Visos sapno reikšmės

Koncertas

Matyti arba jį girdėti – ligoniams gerą sveikatą, o sveikiems linksmą ir laimingą pokylį. Pačiam koncertuoti – didelę garbę ir gerus pasisekimus. Matyti čigonus koncertuojant – saugokis gudrios apgaulės…. Visos sapno reikšmės

Gaidys

Gaidys – Regėti jį – būsi įtartas; girdėti giedant – esi mylimas; regėti dedant kiaušinį – netikėtas palikimas, loterijos laimėjimas; pagauti jį – pasisekimas; gaidį piauti – nemalonumai su artimiausiais žmonėmis…. Visos sapno reikšmės

Dainavimas

Sapnų apie “dainavimas, dainuoti, daininkas, dainos, muzika” išaiškinimas: Jei sapnuojate dainavimą (pats dainuojate) - tai reiškia, kad patirsite kančias, kentėsite; Girdėti dainuojant kitus – nusimato linksmybės arba geros ir linksmos naujienos…. Visos sapno reikšmės

Fleita

Fleita – Girdėti fleitą – nusivylimas, melas, apgaulė, kurie pridarys daug juokų; groti ja pačiam – patirsi meilės skausmą ar tiesiog draugo išdavystę…. Visos sapno reikšmės

Gegute

Gegutė – Girdėti kukuojant – didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus; matyti gegutę kukuojant ant aukšto medžio – greit gerą naujieną išgirsi; gegutę nušautą matyti – nemalonią naujieną; matyti gegutę kukuojant ant lango – baisią namų nelaimę…. Visos sapno reikšmės