SVARSTYKLĖS

Svarstyklės reiškia tvarką, teisingumą, harmoniją. Svarstykles sapnuoti, jomis sverti – saugokitės bylų, nes gresia kalėjimas. Jeigu perkate svarstykles – greitai pradėsite kokį nors biznį. Svarstykles sudaužyti – nuostoliai …. Visos sapno reikšmės

Svarstyklės

Svarstykles matyti arba ką nors su jomis sverti – saugokis nemalonių bylų, kad išvengtum kalėjimo. Sudaužyti svarstykles – didelius nuostolius. Jeigu panelė su vyriškiu sveriasi svarstyklėmis, tad kuris daugiau svers, tas bus teisingesnis. Pirkti svarstykles – greitai pradėsi kokį nors biznį…. Visos sapno reikšmės