N

Nagai – Ilgi pirštų, nagai – pagalba bėdoj; trumpi – sielvartas; rauti juos – skurdas; karpyti – ginčai ir nemalonumai; sapnuoti žmogų su ilgais nagais – susipažinsi su žmogum per kurį gali turėt bėdų, nemalonumų šeimoje.
Naktis – Tamsi – šeimos nesutikimai; giedra – ilgas gyvenimas; audringa – nuostoliai; naktį keliauti – netekti tėvynės
Namas – Taisomas – painių santykių paaiškėjimas; dengti stogą – nuostoliai; pirkti – gerovė; griūvąs – liga; degąs – nepasisekimas: statyti jį – meilės laimė, ištikimi bendradarbiai; tuščias – tavo viltys neįvyks; paliktas – pelnas; griauti – ginčas su kaimynais
Narvelis – Tuščias – išsivadavimas iš rūpesčių; su paukščiais – rasi draugą ir patikimų žmonių; su išskrendančiais iš jo paukščiais – neatgausi skolos; su žvėrimis – priešai tau nebepakenks
Nasrai – Regėti žvėries nasrus – pavojus.
Našlaitis – Našlaite, matyti – pasirūpinimą jos likimu; Našlaičiu pačiam būti – greit susilauksi iš gerų žmonių pagalbos; daug našlaičių matyti – pasirūpink visuomenės reikalais.
Našlė – Našlę matyti arba su ja kalbėti – aprūpintą gyvenimą; Su našle susituokti- turtingumą; Su našle vaikų susilaukti – didelę garbę; jauną našlę matyti – didelį džiaugsmą ir pašalinimą visų vargų; pamesti našlę – nusiminimą ir vargus.
Našta – Nešti ją – sunkūs reikalai; numesti – išsivaduoti iš blogo gyvenimo; regėti nešantį naštą žmogų – susilaukti pagalbos iš tikro draugo
Natos – Regėti jas – vilčių įvykimas; dainuoti arba groti iš jų – malonūs patyrimai.
Naujagimis – Naujagimis – namų laimė.
Nebylys – Būti juo – perdaug pasitiki; regėti nebylius – pasieksi aukštą vietą.
Nešimas – Irklą nešti – ilga kelionė; jei sapnuojate, kad ką nors nešate ant pečių – reiškia kančią ir nepriteklius; jei esate kam nors ant pečių, ir jus neša – jūsų reikalai eina į gerą pusę; matyti kitus nešančius ant pečių į juos panašius, reiškia liūdesį ir vargą.
Netvarka – Regėti ją – blogai elgsis su tavim.
Nėščia – Nėščią moterį matyti – saugokis patekti į nesusipratimus; Nėščią žmoną turėti – didelę garbę; nėščią seną bobą matyti arba su ja kalbėti – saugokis didelių ir sunkių vargų; gražią merginą nėščią matyti – didelį džiaugsmą.
Nėštumas – Jeigu moteris sapnuoja, kad yra nėščia, vadinasi, ji bus nelaiminga su savo vyru; Jeigu moteris Iš tikrųjų nėščia, tai toks sapnas prognozuoja sėkmingą gimdymą ir greitą jėgų atgavimą; Merginai regėti šį sapną – gėda ir nedraugų išpuoliai; Matyti kitą moterį nėščią – neišvengsite sunkumų; Nėštumas gali reiškti ir naują gyvenimą, kupiną vilčių, ir kelionę.
Nosinė – Nosinė – nusiminimas, ginčas, šilkinė – įsimylėjimas
Nosis – Jeigu sapne matote savo nosį – vadinasi, parodysite savo tvirtą charakterį; didelė – garbė ir turtas; jeigu sapnuojate, kad Jūsų nosis labai maža, -nesėkmė arba neteisybė; sumušta – barniai; užkimšta – nelaimė; sapne nosį pamesti – negabumo, apsileidimo ir išsiskyrimo ženklas; ilga nosis – nemalonumai svetimoje šeimoje. nosį didelę ir ilgesnę negu įprasta sapnuoti – turtai; sapnuoti, kad iš nosies bėga kraujas – nelaimė; užriesta nosis – pajuoka; nupjauta – bjaurios apkalbos ir šmeižtas; plaukai ant nosies reiškia, kad nusivilsite meile.
Nudažymas – Nudažyti ką nors – didelį džiaugsmą; nudažyti savo galvą – ilgą ir laimingą gyvenimą; nudažyti merginai veidą – didelę gėdą. Pačiam nusidažyti veidą – pasibjaurėjimas kuo nors.
Nudurymas – Nudurti ką – nemalonus patyrimas.
Nugara – Nugarą žmogaus matyti – nemalonų gyvenimą; nugarą sužeistą turėti – saugokis savo priešų, kad jie tau ko nors pikto nepadarytų. Nugarą nuogą ir purviną matyti – sunkų ir vargingą darbą; su nugara ką nors trinti – netikėtą džiaugsmą.
Nukovimas – Nukauti ką – ginčus su įtakingais žmonėmis.
Nukinkyti – Nukinkyti baltus arklius – daug meilės; bėrus – tave įžeidžia; juodus – susituoks bjaurus asmuo.
Nulis – Regėti jį – klotis.
Numeriai – Numeriai matyti – visokius blogumus; numerius ant sienos matyti užrašytus su kreida – tavo gyvenimas tiriamas moterų: numerius matyti nakčia – greit teks sunkiai susirgti; numeraciją skaityti – bereikalingą galvos sukimą; matyti mieste didelėmis raidėmis iškabą – pasisekimą.
Numirėlis – Karste – pereis vienas geidulys; iškasti jį – didelis pavojus; atgyjantis sapne – ginčas dėl palikimo; su numirėliais sapne valgyti – būsite pagerbti.
Nuodai – Pavartoti juos – atlygins tau nedėkingumu; duoti kam – įpulti į vargą.
Nuovargis – Sapne jausti nuovargį – bloga sveikata arba pašliję reikalai. Sapnuoti, kad pavargote nuo sunkaus fizinio darbo – nesutarimai darbe arba įtempti santykiai šeimoje. Jeigu sapne kopiate į kalnus ir labai pavargstate, vadinasi, turtą sukaupsite negreit Jeigu sapnuojate, kad pavargote lipdami laiptais žemyn, – Jus apgaus tariami draugai. Jeigu sapne nuvargę norite pailsti – sunki liga. Jeigu moteris sapnuoja, kad kiti nuvargę, vadinasi, jai reikia susirūpinti savo sveikata.
Nunuodijimas – Nuodyti ką – esi blogas žmogus; nuodijamam būti – draugų neteksi.
Nuogumas – Nuogam būti – skurdas; regėti nuogą – gyvenimas be rūpesčių; nuogam lakstyti – turi gudrių giminiečių
Nusilenkimas – Nusilenkti kam – tarnausi kam nors.
Nusižudymas - Nusižudyti - nusipelnyta nelaimė, nusivylimas
Nuskendimas – Nuskęsti vandenyje – netikėtą nelaimę; matyti skęstantį žmogų – saugokis netikėtos nelaimės; nuskęsti purvuose – sunkią mirtį; matyti gražią merginą skęstant – greit savo mylimos merginos neteksi; vyrą skęstant matyti – nutruks meilė.
Nustebimas – Nustebti – veltui nueis tavo darbas.
Nusvilimas – Nusvilti – laimė.
Nušovimas – Nušauti ką – persekioja tave priešas; nušautam būti – esi įsimylėjęs.
Nužudymas – Nužudyti sapne kažką – kerštas.

Sapnavote keistą sapną? Norite sužinoti, ką gi jis reiškia? Pasidalinkite savo sapnu ir gaukite jo išaiškinimą bei interpretacijas.

El.pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

*