šVENTASIS

Matyti sapne šventąjį ir su juo kalbėtis – geras ženklas – iškentę didelį vargą patirsite laimę. Giedančius šventuosius sapnuoti ar jų balsus girdėti – tarp Jūsų artimųjų bus nesusipratimų. Pačiam šventuoju sapne būti – sergate didybės manija …. Visos sapno reikšmės

Šventasis

Šventąjį matyti arba su juo kalbėti – atsikelsi per rūpesčius iš vargų. Šventuoju pačiam būti – saugokis išdidumo, kad per jį nenukentėtum. Šventuosius giedant girdėti – didelį nesusipratimą savųjų tarpe…. Visos sapno reikšmės

Š

Šaka – Žalia – laimė; sausa – nelaimė.   Šakės – Mėšlo – turi eiti nemalonias pareigas; šieno – turtas ir laimė.   Šaknys – Rauti jas – menkas pelnas.   Šakutės – Valgyti jomis – pavojus; šalmas – turėsi galingą gynėją.   Šaltinis – Šaltinį (versmą) matyti arba iš jo gerti vandenį – ligoniams didelę, laimę, ir išgijimą, o sveikiems – nepap… Visos sapno reikšmės